Dit dashboard is gebaseerd op een vragenlijst ingevuld door meer dan 200 internationaliserings-begeleiders uit verschillende onderwijssectoren.

Samenvatting

Dit dashboard laat de belangrijkste redenen zien voor begeleiders om te internationaliseren.

  • De meest genoemde reden voor internationalisering volgens de begeleiders is de persoonlijke en maatschappelijke vorming van de leerlingen en studenten. 80% van de begeleiders die de vragenlijst hebben ingevuld zien deze reden als (erg) belangrijk.
  • Andere redenen voor internationalisering zijn het stimuleren van de internationale kennisdeling- en vorming en de aansluiting op de arbeidsmarkt. Deze worden door ongeveer 75% van de respondenten als (erg) belangrijk gezien.
  • De redenen voor internationalisering die het minst vaak werden genoemd, zijn thema's als culturele diversiteit en de aanwezigheid van internationale leerlingen/studenten en/of staf in de onderwijsomgeving. Ongeveer 20% van de respondenten gaf aan deze (erg) belangrijk te vinden.