Vanuit instellingen en overheid is er steeds meer aandacht voor de kwaliteit van internationalisering. Maar hoe beoordeel en bewaak je die kwaliteit? En wat zijn eigenlijk de internationale aspecten van kwaliteitszorg in het hoger onderwijs?

Opleidingen maken gebruik van verschillende instrumenten om de kwaliteit te borgen en monitoren.

Mapping Internationalisation (MINT)

MINT is een instrument waarmee instellingen hun internationaliseringsactiviteiten en doelen in kaart kunnen brengen. Wij ontwikkelden het samen met hogeronderwijsinstellingen.

MINT (Mapping Internationalisation) is volledig Engelstalig. MINT is offline, maar we hebben een backup van de database. Stuur voor toegang tot de database of meer informatie een mail naar mint@nuffic.nl.

Indicators for Mapping and Profiling Internationalisation (IMPI)

Wij hebben meegewerkt aan het Europese project ‘Indicators for Mapping and Profiling Internationalisation’ (IMPI). Het doel was een Europabrede toolkit te ontwikkelen waarmee instellingen hun internationalisering kunnen meten.

Dit project sluit goed aan op onze tool MINT. IMPI vult de indicatoren die in MINT gebruikt worden aan met indicatoren uit projecten uit andere landen. Bekijk voor een overzicht en analyse van tools het rapport:

IMPI Report indicatior projects on internationalisation‌ (1,68 MB)

De indicatoren en tools zijn getest in verschillende benchmarkgroepen. De tests leverden een verbetering van de indicatorenlijst op. Bovendien leidden ze tot een leerproces voor de betrokken instellingen. Op basis hiervan konden ze vervolgens hun aanpak van internationalisering verbeteren.

In dit project werkten wij samen met CHE (Duitsland), CampusFrance (Frankrijk), SIU (Noorwegen), ACA (Brussel), Perspektywy (Polen), DAAD (Duitsland), de Coimbra groep en hogeronderwijsinstellingen uit heel Europa. Voor Nederland waren dat Hanze Hogeschool Groningen, Universiteit Utrecht en Saxion Hogescholen.

De International Competences Matrix van de Hanze Hogeschool Groningen biedt overzicht bij het vaststellen van de benodigde competenties voor docenten.

Invloed internationalisering op onderwijskwaliteit

Het Europese kwaliteitszorglabel CeQuint, beoordeelt of internationalisering bijdraagt aan het bereiken van de doelen van een instelling of programma. Dit label kun je aanvragen bij de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie (NVAO). Het kwaliteitszorglabel wordt uitgegeven door het European Consortium of Accreditation agencies (ECA).

Een belangrijk onderdeel van het CeQuint-project is het internationalisation platform. Hier kun je al je ervaringen met kwaliteitszorg van internationalisering delen.

Internationalisering van kwaliteitszorg

Bij internationale samenwerking is het belangrijk om te kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de partnerinstelling. Kennis over onderwijssystemen is daarbij essentieel. Ons team Onderwijsvergelijking biedt veel expertise op dit terrein.

Accreditatieorganisaties wereldwijd wisselen ook kennis en ervaring uit. Zo is de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie lid van het European Consortium of Accreditation agencies (ECA). Ook door ontwikkelingen als bijvoorbeeld joint programmes en transnational education wordt kwaliteitszorg in het onderwijs steeds internationaler.

Bekijk ook de presentaties en verslag van onze Peer Learning Activity Quality Assurance Joint Programmes (uit 2017).