Samenvatting

Internationale competenties zijn nodig om te leren, te leven en te werken in een diverse samenleving en internationaal georiënteerde arbeidsmarkt. Maar welke internationale competenties zijn relevant voor de Nederlandse arbeidsmarkt? Voor een antwoord op die vraag heeft Nuffic ruim 31.000 online vacatures geanalyseerd die gericht zijn op startende mbo’ers (middelbaar beroepsonderwijs) en ho’ers (hoger onderwijs).

  • Het gevraagde aantal internationale competenties is gemiddeld 2,3 per vacature.
  • Werkgevers vragen het vaakst naar competenties behorend tot de categorie Persoonlijke ontwikkeling: 72% van de vacatures vraagt minimaal 1 keer naar deze categorie. De vraag naar de andere 2 categorieën, Internationale oriëntatie en Interculturele competenties, is lager: respectievelijk 23% en 29%.
  • Bij ho-­vacatures is het aantal internationale competenties gemiddeld 3,3. Dat is een stuk hoger dan de gemiddeld 1,9 internationale competenties bij mbo­-vacatures.
  • Communicatie, Samenwerken en Zelfstandigheid zijn de drie meest voorkomende internationale competenties in zowel ho- als mbo-vacatures.

Meer lezen