Onderwijs en diploma's Zwitserland

Bekijk de Nederlandse waardering van diploma’s uit Zwitserland. Of download de pdf met uitgebreide informatie over het Zwitserse onderwijs.

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Zwitserse onderwijssysteem:
Onderwijssysteem Zwitserland‌ (149.7 kB)

Gangbare diploma's van Zwitserland

Bekijk de Nederlandse waardering van de meest voorkomende diploma’s uit Zwitserland, de opleidingsduur, het soort onderwijs en de functie van deze diploma’s.

Berufsmaturität/Fachmaturität/Specialised Maturity Certificate

 • Nederlandse waardering: havodiploma voor het algemeen vormende deel en mbo-kwalificatieniveau 2 of 3 diploma voor het beroepsvormende deel (NLQF* 2-4/EQF** 2-4).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs met beroepsvormende componenten.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger beroepsonderwijs (Fachhochschulen).

Maturity Certificate/Maturitätszeugnis/Maturitätsausweis/Certificat de Maturité

 • Nederlandse waardering: vwo-diploma (NLQF 4+/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 4 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs.

Diplom – 4 jaar (Fachhochschule/Haute École Spécialisée)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.

Bachelor (University/ETH)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot universitaire masteropleidingen.

Bachelor (Fachhochschule/Haute École Spécialisée)

 • Nederlandse waardering: Bachelorgraad in het hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot masteropleidingen binnen het hoger beroepsonderwijs (Fachhochschulen).

Diplom/Diplôme/Lizentiat/Licence (University/ETH)

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 4 tot 6 jaar.
 • Soort onderwijs: wetenschappelijk onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject

Master (University/ETH)

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1,5 tot 3 jaar.
 • Soort onderwijs: wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject

Master (Fachhochschule/Haute École Spécialisée)

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het hbo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1,5 tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot specialistische vervolgopleidingen in het hoger beroepsonderwijs (Certificate, Diploma of Master of Advanced Studies).

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

Ben je een particulier of werk je voor een bedrijf?

Bekijk hoe je een diploma kunt laten waarderen.

Werk je bij een onderwijsinstelling?

Bekijk de mogelijkheden voor diplomawaarderingen voor onderwijsinstellingen.

Handreiking 'Examinering in het buitenland' beschikbaar

17 juni 2019
De handreiking ‘Examinering in het buitenland’ maakt helder welke ruimte er voor mbo-opleidingen is om examinering in het buitenland te organiseren.

Nuffic publiceert 6 nieuwe landenbeschrijvingen

24 januari 2019
Nuffic heeft de afgelopen weken weer 6 nieuwe beschrijvingen van buitenlandse onderwijssystemen gepubliceerd: Costa Rica, Hongkong, Luxemburg, Kazachstan, Tunesië en Venezuela.