Onderwijs en diploma's Zwitserland

Bekijk de Nederlandse waardering van diploma’s uit Zwitserland. Of download de pdf met uitgebreide informatie over het Zwitserse onderwijs.

Uitgebreide beschrijving

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Zwitserse onderwijssysteem.

Onderwijssysteem Zwitserland‌ (149.7 kB)

Gangbare diploma's van Zwitserland


Berufsmaturität/Fachmaturität/Specialised Maturity Certificate

 • Nederlandse waardering: havodiploma voor het algemeen vormende deel en mbo-kwalificatieniveau 2 of 3 diploma voor het beroepsvormende deel (NLQF* 2-4/EQF** 2-4).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs met beroepsvormende componenten.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger beroepsonderwijs (Fachhochschulen).

Maturity Certificate/Maturitätszeugnis/Maturitätsausweis/Certificat de Maturité

 • Nederlandse waardering: vwo-diploma (NLQF 4+/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 4 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs.

Diplom – 4 jaar (Fachhochschule/Haute École Spécialisée)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.

Bachelor (University/ETH)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot universitaire masteropleidingen.

Bachelor (Fachhochschule/Haute École Spécialisée)

 • Nederlandse waardering: Bachelorgraad in het hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot masteropleidingen binnen het hoger beroepsonderwijs (Fachhochschulen).

Diplom/Diplôme/Lizentiat/Licence (University/ETH)

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 4 tot 6 jaar.
 • Soort onderwijs: wetenschappelijk onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject

Master (University/ETH)

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1,5 tot 3 jaar.
 • Soort onderwijs: wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject

Master (Fachhochschule/Haute École Spécialisée)

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het hbo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1,5 tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot specialistische vervolgopleidingen in het hoger beroepsonderwijs (Certificate, Diploma of Master of Advanced Studies).

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

60 jaar onderwijsvergelijking

10 december 2018
Elke dag werken 33 mensen bij Nuffic aan het waarderen van diploma’s van studenten en alumni vanuit de hele wereld. Dit jaar viert de afdeling onderwijsvergelijking haar 60e verjaardag.

Deense lof voor Nederlandse diplomawaardering

12 februari 2018
De erkenningsprocedures van Nuffic zijn snel en flexibel. Er is ook veel waardering voor onze grote inzet voor het verbeteren van erkenning in Europa.

Nuffic Congres 2019

10 oktober 2019 van 09:00 tot 17:00
Van Nelle fabriek, Rotterdam
De onderwijswereld gaat in gesprek over internationalisering.