Onderwijs en diploma's Zweden

Bekijk de Nederlandse waardering van diploma’s uit Zweden. Of download de pdf met uitgebreide informatie over het Zweedse onderwijs.

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Zweedse onderwijssysteem:
Onderwijssysteem Zweden‌ (3.4 MB)

Gangbare diploma's van Zweden

Bekijk de Nederlandse waardering van de meest voorkomende diploma’s uit Zweden, de opleidingsduur, het soort onderwijs en de functie van deze diploma’s.

Högskoleförberedande Examen från Gymnasieskolan met beroepsgerichte vakken

 • Nederlandse waardering: havodiploma voor het algemeen vormende deel en mbo-kwalificatieniveau 2 of 3 diploma voor het beroepsvormende deel (NLQF* 4 en 2-3/EQF** 4 en 2-3).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs met beroepsvormende componenten.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, indien wordt voldaan aan de opleiding specifieke toelatingseisen.

Högskoleförberedande Examen från Gymnasieskolan

 • Nederlandse waardering: vwo- of havodiploma (NLQF 4+ of 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, als wordt voldaan aan de opleiding specifieke toelatingseisen.

Högskoleexamen/University Diploma

 • Nederlandse waardering: meestal vergelijkbaar met een aantal jaar hbo of met een Associate Degree (NLQF 5/EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.

Kandidatexamen/Bachelor’s degree

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot universitaire masteropleidingen (Master/Magister).

Yrkesexamen/Professional degree

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of mastergraad in het wo (NLQF 6/7/EQF 6/7).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 5,5 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

Magisterexamen/Master’s degree

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

Masterexamen/Master’s degree

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

Licenciatexamen

 • Nederlandse waardering: 2 jaar van een promotietraject (NLQF 8/EQF 8).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot de laatste 2 jaar van het promotietraject.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

Ben je een particulier of werk je voor een bedrijf?

Bekijk hoe je een diploma kunt laten waarderen.

Werk je bij een onderwijsinstelling?

Bekijk de mogelijkheden voor diplomawaarderingen voor onderwijsinstellingen.

Handreiking 'Examinering in het buitenland' beschikbaar

17 juni 2019
De handreiking ‘Examinering in het buitenland’ maakt helder welke ruimte er voor mbo-opleidingen is om examinering in het buitenland te organiseren.

Nuffic publiceert 6 nieuwe landenbeschrijvingen

24 januari 2019
Nuffic heeft de afgelopen weken weer 6 nieuwe beschrijvingen van buitenlandse onderwijssystemen gepubliceerd: Costa Rica, Hongkong, Luxemburg, Kazachstan, Tunesië en Venezuela.