Onderwijs en diploma's Zuid-Korea

Bekijk de Nederlandse waardering van diploma’s uit Zuid-Korea. Of download de pdf met uitgebreide informatie over het Zuid-Koreaanse onderwijs.

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Zuid-Koreaanse onderwijssysteem:
Onderwijssysteem Zuid-Korea‌ (350.9 kB)

Gangbare diploma's van Zuid-Korea

Bekijk de Nederlandse waardering van de meest voorkomende diploma’s uit Zuid-Korea, de opleidingsduur, het soort onderwijs en de functie van deze diploma’s.

Vocational high school certificate

 • Nederlandse waardering: mbo-kwalificatieniveau 2 of 3 diploma (NLQF* 2 of 3/EQF** 2 of 3).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: middelbaar beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens.

High School Certificate (general high school)

 • Nederlandse waardering: havodiploma (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs (bovenbouw).
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens.

High School Certificate (science high school)

 • Nederlandse waardering: ten minste havodiploma (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar, maar kan ook in 2 jaar worden afgerond.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs
  Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs (zonder toelatingsexamens en aan prestigieuze instellingen).

Associate degree (2 jaar)

 • Nederlandse waardering: 2 jaar hbo (NLQF 5/EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het derde jaar van een universitaire bachelor.

Bachelor (4 jaar)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot universitaire masteropleidingen, na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens.

Higher Diploma in Technical Education

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo (NLQF 6/EQF 6).

Master (2 jaar)

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

Ben je een particulier of werk je voor een bedrijf?

Bekijk hoe je een diploma kunt laten waarderen.

Werk je bij een onderwijsinstelling?

Bekijk de mogelijkheden voor diplomawaarderingen voor onderwijsinstellingen.

Handreiking 'Examinering in het buitenland' beschikbaar

17 juni 2019
De handreiking ‘Examinering in het buitenland’ maakt helder welke ruimte er voor mbo-opleidingen is om examinering in het buitenland te organiseren.

Nuffic publiceert 6 nieuwe landenbeschrijvingen

24 januari 2019
Nuffic heeft de afgelopen weken weer 6 nieuwe beschrijvingen van buitenlandse onderwijssystemen gepubliceerd: Costa Rica, Hongkong, Luxemburg, Kazachstan, Tunesië en Venezuela.