Onderwijs en diploma's Zuid-Korea

Bekijk de Nederlandse waardering van diploma’s uit Zuid-Korea. Of download de pdf met uitgebreide informatie over het Zuid-Koreaanse onderwijs.

Uitgebreide beschrijving

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Zuid-Koreaanse onderwijssysteem.

Onderwijssysteem Zuid-Korea‌ (350.9 kB)

Gangbare diploma's van Zuid-Korea


Vocational high school certificate

 • Nederlandse waardering: mbo-kwalificatieniveau 2 of 3 diploma (NLQF* 2 of 3/EQF** 2 of 3).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: middelbaar beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens.

High School Certificate (general high school)

 • Nederlandse waardering: havodiploma (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs (bovenbouw).
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens.

High School Certificate (science high school)

 • Nederlandse waardering: ten minste havodiploma (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar, maar kan ook in 2 jaar worden afgerond.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs
  Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs (zonder toelatingsexamens en aan prestigieuze instellingen).

Associate degree (2 jaar)

 • Nederlandse waardering: 2 jaar hbo (NLQF 5/EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het derde jaar van een universitaire bachelor.

Bachelor (4 jaar)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot universitaire masteropleidingen, na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens.

Higher Diploma in Technical Education

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo (NLQF 6/EQF 6).

Master (2 jaar)

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

60 jaar onderwijsvergelijking

10 december 2018
Elke dag werken 33 mensen bij Nuffic aan het waarderen van diploma’s van studenten en alumni vanuit de hele wereld. Dit jaar viert de afdeling onderwijsvergelijking haar 60e verjaardag.

Deense lof voor Nederlandse diplomawaardering

12 februari 2018
De erkenningsprocedures van Nuffic zijn snel en flexibel. Er is ook veel waardering voor onze grote inzet voor het verbeteren van erkenning in Europa.

Nuffic Congres 2019

10 oktober 2019 van 09:00 tot 17:00
Van Nelle fabriek, Rotterdam
De onderwijswereld gaat in gesprek over internationalisering.