Onderwijs en diploma's Zuid-Korea

Bekijk de Nederlandse waardering van diploma’s uit Zuid-Korea. Of download de pdf met uitgebreide informatie over het Zuid-Koreaanse onderwijs.

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Zuid-Koreaanse onderwijssysteem:
Onderwijssysteem Zuid-Korea‌ (350.9 kB)

Gangbare diploma's van Zuid-Korea

Bekijk de Nederlandse waardering van de meest voorkomende diploma’s uit Zuid-Korea, de opleidingsduur, het soort onderwijs en de functie van deze diploma’s.

Vocational high school certificate

 • Nederlandse waardering: mbo-kwalificatieniveau 2 of 3 diploma (NLQF* 2 of 3/EQF** 2 of 3).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: middelbaar beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens.

High School Certificate (general high school)

 • Nederlandse waardering: havodiploma (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs (bovenbouw).
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens.

High School Certificate (science high school)

 • Nederlandse waardering: ten minste havodiploma (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar, maar kan ook in 2 jaar worden afgerond.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs
  Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs (zonder toelatingsexamens en aan prestigieuze instellingen).

Associate degree (2 jaar)

 • Nederlandse waardering: 2 jaar hbo (NLQF 5/EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het derde jaar van een universitaire bachelor.

Bachelor (4 jaar)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot universitaire masteropleidingen, na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens.

Higher Diploma in Technical Education

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo (NLQF 6/EQF 6).

Master (2 jaar)

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

Ben je een particulier of werk je voor een bedrijf?

Bekijk hoe je een diploma kunt laten waarderen.

Werk je bij een onderwijsinstelling?

Bekijk de mogelijkheden voor diplomawaarderingen voor onderwijsinstellingen.

Hoe bewaak je de kwaliteit van onderwijs op een buitenlandse vestiging?

5 maart 2019
Steeds vaker verzorgen hogeronderwijsinstellingen programma’s in een ander land dan waar ze gevestigd zijn. Maar hoe bewaak je de kwaliteit van je onderwijs op afstand?

Nuffic Congres 2019

19 november 2018
Deel jouw successen en ideeën met de hele onderwijssector!