Onderwijs en diploma's Zuid-Afrika

meer over:
Bekijk de Nederlandse waardering van diploma’s uit Zuid-Afrika. Of download de pdf met uitgebreide informatie over het Zuid-Afrikaanse onderwijs.

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Zuid-Afrikaanse onderwijssysteem:
Onderwijssysteem Zuid-Afrika‌ (172.3 kB)

Gangbare diploma's van Zuid-Afrika

Bekijk de Nederlandse waardering van de meest voorkomende diploma’s uit Zuid-Afrika, de opleidingsduur, het soort onderwijs en de functie van deze diploma’s.

National Senior Certificate met minimale eisen voor toelating bachelor

 • Nederlandse waardering: havo-diploma (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs (bovenbouw).
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs

National diploma

 • Nederlandse waardering: 3 jaar hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsgericht onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot bacheloropleidingen binnen het hoger onderwijs.

Bachelor (3 jaar)

 • Nederlandse waardering: 3 jaar hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot de vervolgopleiding binnen de eerste cyclus van het hoger onderwijs (honours bachelor).

Bachelor (4 jaar)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of 2 jaar wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot masteropleidingen binnen het hoger onderwijs.

Bachelorgraad architecture (5 jaar)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 5 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot masteropleidingen binnen het hoger onderwijs.

Bachelorgraad dentistry (5½ jaar)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 5,5 jaar.
 • Soort onderwijs: wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot masteropleidingen binnen het hoger onderwijs.

Bachelor (6 jaar)

 • Nederlandse waardering: ten minste bachelorgraad in het wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 6 jaar.
 • Soort onderwijs: wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot masteropleidingen binnen het hoger onderwijs.

Bachelor Honours

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of 2 jaar wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 1 jaar.
 • Soort onderwijs: kan zowel beroepsgericht als wetenschappelijk zijn.
 • Functie van het diploma: toelating tot masteropleidingen binnen het hoger onderwijs.

Master (1-2 jaar)

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

Ben je een particulier of werk je voor een bedrijf?

Bekijk hoe je een diploma kunt laten waarderen.

Werk je bij een onderwijsinstelling?

Bekijk de mogelijkheden voor diplomawaarderingen voor onderwijsinstellingen.

Handreiking 'Examinering in het buitenland' beschikbaar

17 juni 2019
De handreiking ‘Examinering in het buitenland’ maakt helder welke ruimte er voor mbo-opleidingen is om examinering in het buitenland te organiseren.

Nuffic publiceert 6 nieuwe landenbeschrijvingen

24 januari 2019
Nuffic heeft de afgelopen weken weer 6 nieuwe beschrijvingen van buitenlandse onderwijssystemen gepubliceerd: Costa Rica, Hongkong, Luxemburg, Kazachstan, Tunesië en Venezuela.