Onderwijs en diploma's Venezuela

Bekijk de Nederlandse waardering van diploma’s uit Venezuela. Of download een pdf met uitgebreide informatie over het Venezolaanse onderwijs.

Download de pdf met uitgebreide informatie over het onderwijssysteem van Venezuela:
Onderwijssysteem Venezuela‌ (261.6 kB)

Gangbare diploma's van Venezuela

Bekijk de Nederlandse waardering van de meest voorkomende diploma’s uit Venezuela, de opleidingsduur, het soort onderwijs en de functie van deze diploma’s.

Título de Bachiller/Título de Educación Media

 • Nederlandse waardering: havodiploma (NLQF* 4/EQF** 4).
 • Duur van de opleiding: 5 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot hoger onderwijs.

Título de Técnico Medio/Título de Bachiller Técnico

 • Nederlandse waardering: havodiploma met beroepsgerichte vakken (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 6 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen en beroepsgericht voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot de arbeidsmarkt en toelating tot hoger onderwijs.

Título de Bachiller en Ciencias/Título de Bachiller en Humanidades (voor 2009)

 • Nederlandse waardering: havodiploma (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 5 jaar
 • Soort onderwijs: algemeen voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot hoger onderwijs.

Título de Técnico Superior Universitario

 • Nederlandse waardering: 2 à 3 jaar hbo (NLQF 5 of 6/EQF 5 of 6).
 • Duur van de opleiding: meestal 3 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot de arbeidsmarkt en een vervolgopleiding in het hoger onderwijs (pregrado) op basis van vrijstellingen (meestal de eerste 3 jaar bij een vergelijkbare richting).

Título de Técnico Superior Especialista (+ studierichting)

 • Nederlandse waardering: ten minste 2 à 3 jaar hbo (NLQF 5 of 6/EQF 5 of 6).
 • Duur van de opleiding: onbekend.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot de arbeidsmarkt en een vervolgopleiding in het hoger onderwijs (pregrado), ook op basis van het voorafgaand behaalde getuigschrift.

Licenciado/Título Professional (Ingeniero, Abogado e.d.)

 • Nederlandse waardering: hbo of wo bachelorgraad (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4-6 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot de arbeidsmarkt en een vervolgopleiding in het hoger onderwijs (posgrado: maestría, especialización).

Especialista (+ studierichting)

 • Nederlandse waardering: ten minste hbo of wo bachelorgraad (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: meestal 3 semesters.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot de arbeidsmarkt en een vervolgopleiding in het hoger onderwijs, ook op basis van het voorafgaand behaalde getuigschrift.

Maestrías/Título de Magíster

 • Nederlandse waardering: hbo of wo mastergraad (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1-2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot de arbeidsmarkt en Doctorados (PhD).

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

Ben je een particulier of werk je voor een bedrijf?

Bekijk hoe je een diploma kunt laten waarderen.

Werk je bij een onderwijsinstelling?

Bekijk de mogelijkheden voor diplomawaarderingen voor onderwijsinstellingen.

Handreiking 'Examinering in het buitenland' beschikbaar

17 juni 2019
De handreiking ‘Examinering in het buitenland’ maakt helder welke ruimte er voor mbo-opleidingen is om examinering in het buitenland te organiseren.

Nuffic publiceert 6 nieuwe landenbeschrijvingen

24 januari 2019
Nuffic heeft de afgelopen weken weer 6 nieuwe beschrijvingen van buitenlandse onderwijssystemen gepubliceerd: Costa Rica, Hongkong, Luxemburg, Kazachstan, Tunesië en Venezuela.