Onderwijs en diploma's Turkije

Bekijk de Nederlandse waardering van diploma’s uit Turkije. Of download een pdf met uitgebreide informatie over het Turkse onderwijs.

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Turkse onderwijssysteem:
Onderwijssysteem Turkije‌ (3.5 MB)

Gangbare diploma's van Turkije

Bekijk de Nederlandse waardering van de meest voorkomende diploma’s uit Turkije, de opleidingsduur, het soort onderwijs en de functie van deze diploma’s.

Meslek Lisesi Diplomasi

 • Nederlandse waardering: mbo-kwalificatieniveau 2 of 3 diploma (NLQF* 2 of 3/EQF** 2 of 3).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: secundair beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger beroepsonderwijs.

Teknik Lisesi Diplomasi

 • Nederlandse waardering: havodiploma voor het algemeen vormende deel en mbo-kwalificatieniveau 3 diploma voor het beroepsgerichte deel (NLQF 3 of 4/EQF 3 of 4).
 • Duur van de opleiding: 5 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, na het met goed gevolg afleggen van de toelatingsexamens.

Lise Diplomasi (3 jaar)

 • Nederlandse waardering: havodiploma (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, na het met goed gevolg afleggen van de toelatingsexamens.

Lise Diplomasi (4 jaar)

 • Nederlandse waardering: minimaal havodiploma (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, na het met goed gevolg afleggen van de toelatingsexamens.

Ön Lisans Diplomasi (Associate Degree)

 • Nederlandse waardering: associate degree of 2 jaar hbo (NLQF 5/EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het derde jaar van aansluitende opleidingen van de eerste cyclus binnen het hoger onderwijs (Lisans).

Lisans Diplomasi (4 jaar)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot vervolgopleidingen van de tweede cyclus binnen het hoger onderwijs (Yüksek Lisans).

Lisans Diplomasi (5 jaar)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 5 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot vervolgopleidingen van de tweede cyclus binnen het hoger onderwijs (Yüksek Lisans).

Iktısas Sertifikası

 • Nederlandse waardering: ten minste de bachelorgraad in het wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 1 jaar.
 • Soort onderwijs: deze opleiding valt niet onder de jurisdictie van de YÖK en genereert formeel dan ook geen academische titel, maar wordt door het Turkse bedrijfsleven wel geaccepteerd als voortgezette kwalificatie.

Yüksek Lisans Diplomasi (1½ tot 2 jaar)

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1½ tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

Ben je een particulier of werk je voor een bedrijf?

Bekijk hoe je een diploma kunt laten waarderen.

Werk je bij een onderwijsinstelling?

Bekijk de mogelijkheden voor diplomawaarderingen voor onderwijsinstellingen.

Hoe bewaak je de kwaliteit van onderwijs op een buitenlandse vestiging?

5 maart 2019
Steeds vaker verzorgen hogeronderwijsinstellingen programma’s in een ander land dan waar ze gevestigd zijn. Maar hoe bewaak je de kwaliteit van je onderwijs op afstand?

Nuffic Congres 2019

19 november 2018
Deel jouw successen en ideeën met de hele onderwijssector!