Onderwijs en diploma's Turkije

Bekijk de Nederlandse waardering van diploma’s uit Turkije. Of download een pdf met uitgebreide informatie over het Turkse onderwijs.

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Turkse onderwijssysteem:
Onderwijssysteem Turkije‌ (1.9 MB)

Gangbare diploma's van Turkije

Bekijk de Nederlandse waardering van de meest voorkomende diploma’s uit Turkije, de opleidingsduur, het soort onderwijs en de functie van deze diploma’s.

Meslek Lisesi Diploması

 • Nederlandse waardering: mbo-kwalificatieniveau 2 of 3 diploma (NLQF* 2 of 3/EQF** 2 of 3).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: secundair beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger beroepsonderwijs.

Teknik Lisesi Diploması

 • Nederlandse waardering: havodiploma voor het algemeen vormende deel en mbo-kwalificatieniveau 3 diploma voor het beroepsgerichte deel (NLQF 3-4/EQF 3-4).
 • Duur van de opleiding: 5 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, na het met goed gevolg afleggen van de toelatingsexamens.

Lise Diploması

 • Nederlandse waardering: minimaal havodiploma (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar (vanaf 2005).
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, na het met goed gevolg afleggen van de toelatingsexamens.

Ön Lisans Diploması

 • Nederlandse waardering: associate degree of 2 jaar hbo (NLQF 5/EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het derde jaar van aansluitende opleidingen in het hoger onderwijs (Lisans).

Lisans Diploması (4 jaar)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot vervolgopleidingen in het hoger onderwijs (Yüksek Lisans).

Lisans Diploması (5 jaar)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 5 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot vervolgopleidingen in het hoger onderwijs (Yüksek Lisans).

Yüksek Lisans Diploması

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1½ tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

Ben je een particulier of werk je voor een bedrijf?

Bekijk hoe je een diploma kunt laten waarderen.

Werk je bij een onderwijsinstelling?

Bekijk de mogelijkheden voor diplomawaarderingen voor onderwijsinstellingen.

‘Het gaat om de wil en het vertrouwen in elkaars onderwijsstelsels’

6 juli 2020
Met een diploma krijg je niet automatisch toegang tot een vervolgopleiding in het buitenland. Het kost vaak veel tijd en geld om een diploma erkend te krijgen en dat moet anders.

Hoe bewaak je de kwaliteit van onderwijs op een buitenlandse vestiging?

5 maart 2019
Steeds vaker verzorgen hogeronderwijsinstellingen programma’s in een ander land dan waar ze gevestigd zijn. Maar hoe bewaak je de kwaliteit van je onderwijs op afstand?