Onderwijs en diploma's Turkije

Bekijk de Nederlandse waardering van diploma’s uit Turkije. Of download de pdf met uitgebreide informatie over het Turkse onderwijs.

Uitgebreide beschrijving

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Turkse onderwijssysteem.

Onderwijssysteem Turkije‌ (3.5 MB)

Gangbare diploma's van Turkije


Meslek Lisesi Diplomasi

 • Nederlandse waardering: mbo-kwalificatieniveau 2 of 3 diploma (NLQF* 2 of 3/EQF** 2 of 3).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: secundair beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger beroepsonderwijs.

Teknik Lisesi Diplomasi

 • Nederlandse waardering: havodiploma voor het algemeen vormende deel en mbo-kwalificatieniveau 3 diploma voor het beroepsvormende deel (NLQF 3 of 4/EQF 3 of 4).
 • Duur van de opleiding: 5 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, na het met goed gevolg afleggen van de toelatingsexamens.

Lise Diplomasi (3 jaar)

 • Nederlandse waardering: havodiploma (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, na het met goed gevolg afleggen van de toelatingsexamens.

Lise Diplomasi (4 jaar)

 • Nederlandse waardering: minimaal havodiploma (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, na het met goed gevolg afleggen van de toelatingsexamens.

Ön Lisans Diplomasi (Associate Degree)

 • Nederlandse waardering: Associate Degree of 2 jaar hbo (NLQF 5/EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het derde jaar van aansluitende opleidingen van de eerste cyclus binnen het hoger onderwijs (Lisans).

Lisans Diplomasi (4 jaar)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot vervolgopleidingen van de tweede cyclus binnen het hoger onderwijs (Yüksek Lisans).

Lisans Diplomasi (5 jaar)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 5 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot vervolgopleidingen van de tweede cyclus binnen het hoger onderwijs (Yüksek Lisans).

Iktısas Sertifikası

 • Nederlandse waardering: ten minste de bachelorgraad in het wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 1 jaar.
 • Soort onderwijs: deze opleiding valt niet onder de jurisdictie van de YÖK en genereert formeel dan ook geen academische titel, maar wordt door het Turkse bedrijfsleven wel geaccepteerd als voortgezette kwalificatie.

Yüksek Lisans Diplomasi (1,5 tot 2 jaar)

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1,5 tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

60 jaar onderwijsvergelijking

10 december 2018
Elke dag werken 33 mensen bij Nuffic aan het waarderen van diploma’s van studenten en alumni vanuit de hele wereld. Dit jaar viert de afdeling onderwijsvergelijking haar 60e verjaardag.

Deense lof voor Nederlandse diplomawaardering

12 februari 2018
De erkenningsprocedures van Nuffic zijn snel en flexibel. Er is ook veel waardering voor onze grote inzet voor het verbeteren van erkenning in Europa.

Nuffic Congres 2019

10 oktober 2019 van 09:00 tot 17:00
Van Nelle fabriek, Rotterdam
De onderwijswereld gaat in gesprek over internationalisering.