Onderwijs en diploma's Thailand

Bekijk de Nederlandse waardering van diploma’s uit Thailand. Of download de pdf met uitgebreide informatie over het Thaise onderwijs.

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Thaise onderwijssysteem:
Onderwijssysteem Thailand‌ (2.3 MB)

Gangbare diploma's van Thailand

Bekijk de Nederlandse waardering van de meest voorkomende diploma’s uit Thailand, de opleidingsduur, het soort onderwijs en de functie van deze diploma’s.

Certificate of Secondary Education/Certificate of Completion grade 12

 • Nederlandse waardering: havo (NLQF* 4/EQF** 4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, mits de behaalde scores voldoen aan de toelatingseisen van het onderwijsprogramma.

Certificate in Vocational Education

 • Nederlandse waardering: mbo-kwalificatieniveau 2 of 3 (NLQF 2 of 3/EQF 2 of 3).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: voortgezet beroepsgericht onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, mits de behaalde scores voldoen aan de toelatingseisen van het onderwijsprogramma.

Associate Degree

 • Nederlandse waardering: 2 jaar hbo of Associate Degree (NLQF 5/EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het 3e jaar van de universitaire bachelor, mits het diploma is behaald met een Grade Point Average (GPA) van minimaal 2.

Diploma in Vocation/Technical Education

 • Nederlandse waardering: 2 jaar hbo (NLQF 5/EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het 3e jaar van de universitaire bachelor, mits het diploma is behaald met een Grade Point Average (GPA) van minimaal 2. En het diploma biedt toelating tot 2-jarige vervolgopleidingen van de eerste cyclus van het hoger beroepsonderwijs (Higher Diploma in Technical Education).

Bachelor

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of 2 jaar wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 tot 6 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot vervolgopleidingen van de tweede cyclus van het hoger onderwijs (universitaire Graduate Diploma en Master).

Higher Diploma in Technical Education

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.

Graduate Diploma

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het hbo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot vervolgopleidingen van de tweede cyclus binnen het hoger onderwijs (universitaire Master).

Master

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

Ben je een particulier of werk je voor een bedrijf?

Bekijk hoe je een diploma kunt laten waarderen.

Werk je bij een onderwijsinstelling?

Bekijk de mogelijkheden voor diplomawaarderingen voor onderwijsinstellingen.

Hoe bewaak je de kwaliteit van onderwijs op een buitenlandse vestiging?

5 maart 2019
Steeds vaker verzorgen hogeronderwijsinstellingen programma’s in een ander land dan waar ze gevestigd zijn. Maar hoe bewaak je de kwaliteit van je onderwijs op afstand?

Nuffic Congres 2019

19 november 2018
Deel jouw successen en ideeën met de hele onderwijssector!