Onderwijs en diploma's Syrië

Bekijk de Nederlandse waardering van diploma’s uit Syrië. Of download een pdf met uitgebreide informatie over het Syrische onderwijs.

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Syrische onderwijssysteem:
Onderwijssysteem Syrië‌ (253.5 kB)

Gangbare diploma's van Syrië

Bekijk de Nederlandse waardering van de meest voorkomende diploma’s uit Syrië, de opleidingsduur, het soort onderwijs en de functie van deze diploma’s.

Basic Education Certificate (شهادة الدراسة التعليم الأساسي)

 • Nederlandse waardering: 2 jaar havo (NLQF* 2/EQF* 2).
 • Duur van de opleiding: 9 jaar.
 • Soort onderwijs: basisonderwijs + lager voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

Technical/Vocational Secondary Education Certificate (الشهادة الثانوية المهنية ...)

 • Nederlandse waardering: mbo-diploma kwalificatieniveau 2 of 3 (NLQF 2-3/EQF 2-3).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht voortgezet onderwijs (bovenbouw).
 • Functie van het diploma: toegang tot de arbeidsmarkt of tot een postsecundaire beroepsgerichte opleiding.

General Secondary Education Certificate (الشهادة الثانوية العامة / شهادة الدراسة الثانوية العامة)

 • Nederlandse waardering: havodiploma (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs (bovenbouw).
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs.

Technical Diploma Certificate (شهادة دبلوم تقاني)

 • Nederlandse waardering: mbo-diploma kwalificatieniveau 4 (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: postsecundair beroepsgericht.
 • Functie van het diploma: toegang tot de arbeidsmarkt.

Certificate of Associate Degree/Certificate of Licensed Assistant (شهادة مساعد المجاز)

 • Nederlandse waardering: mbo-diploma kwalificatieniveau 4 (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: postsecundair beroepsgericht.
 • Functie van het diploma: toegang tot de arbeidsmarkt.

Bachelorgraad (4 jaar) (الإجازة)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of 2 jaar wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: kan toegang bieden tot vervolgopleidingen van de tweede cyclus binnen het hoger onderwijs.

Bachelorgraad (5 jaar, richtingen: architectuur, engineering, tandheelkunde, farmacie en diergeneeskunde) (الإجازة)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 5 jaar
 • Soort onderwijs: wetenschappelijk onderwijs
 • Functie van het diploma: kan toegang bieden tot vervolgopleidingen van de tweede cyclus binnen het hoger onderwijs.

Mastergraad (الماجستير)

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het wo of hbo (1-jarige opleiding) (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: wetenschappelijk of beroepsgericht.
 • Functie van het diploma: kan toegang bieden tot het promotietraject.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

Ben je een particulier of werk je voor een bedrijf?

Bekijk hoe je een diploma kunt laten waarderen.

Werk je bij een onderwijsinstelling?

Bekijk de mogelijkheden voor diplomawaarderingen voor onderwijsinstellingen.

Hoe bewaak je de kwaliteit van onderwijs op een buitenlandse vestiging?

5 maart 2019
Steeds vaker verzorgen hogeronderwijsinstellingen programma’s in een ander land dan waar ze gevestigd zijn. Maar hoe bewaak je de kwaliteit van je onderwijs op afstand?

Nuffic Congres 2019

19 november 2018
Deel jouw successen en ideeën met de hele onderwijssector!