Onderwijs en diploma's Syrië

Bekijk de Nederlandse waardering van diploma’s uit Syrië. Of download de pdf met uitgebreide informatie over het Syrische onderwijs.

Uitgebreide beschrijving

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Syrische onderwijssysteem.

Onderwijssysteem Syrië‌ (253.5 kB)

Gangbare diploma's van Syria


Basic Education Certificate (شهادة الدراسة التعليم الأساسي)

 • Nederlandse waardering: 2 jaar havo (NLQF* 2/EQF* 2).
 • Duur van de opleiding: 9 jaar.
 • Soort onderwijs: basisonderwijs + lager voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot de bovenbouw van het voortgezet onderwijs in Syrië.

Technical/Vocational Secondary Education Certificate (الشهادة الثانوية المهنية ...)

 • Nederlandse waardering: mbo-diploma kwalificatieniveau 2 of 3 (NLQF 2-3/EQF 2-3).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht voortgezet onderwijs (bovenbouw).
 • Functie van het diploma: toegang tot de arbeidsmarkt of tot een postsecundaire beroepsgerichte opleiding in Syrië.

General Secondary Education Certificate (الشهادة الثانوية العامة / شهادة الدراسة الثانوية العامة)

 • Nederlandse waardering: havodiploma (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs (bovenbouw).
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs in Syrië.

Technical Diploma Certificate (شهادة دبلوم تقاني)

 • Nederlandse waardering: mbo-diploma kwalificatieniveau 4 (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: postsecundair beroepsgericht.
 • Functie van het diploma: betreden van de arbeidsmarkt in Syrië.

Certificate of Associate Degree/Certificate of Licensed Assistant (شهادة مساعد المجاز)

 • Nederlandse waardering: mbo-diploma kwalificatieniveau 4 (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: postsecundair beroepsgericht.
 • Functie van het diploma: betreden van de arbeidsmarkt in Syrië.

Bachelorgraad (4 jaar) (الإجازة)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of 2 jaar wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: kan toegang bieden tot vervolgopleidingen van de tweede cyclus binnen het hoger onderwijs in Syrië.

Bachelorgraad (5 jaar, richtingen: architectuur, engineering, tandheelkunde, farmacie en diergeneeskunde) (الإجازة)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 5 jaar
 • Soort onderwijs: wetenschappelijk onderwijs
 • Functie van het diploma: kan toegang bieden tot vervolgopleidingen van de tweede cyclus binnen het hoger onderwijs in Syrië.

Mastergraad (الماجستير)

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het wo of hbo (1-jarige opleiding) (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: wetenschappelijk of beroepsgericht.
 • Functie van het diploma: kan toegang bieden tot het promotietraject in Syrië.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

Nuffic Congres 2019

19 november 2018
Deel jouw successen en ideeën met de hele onderwijssector!

Nuffic Congres 2019

10 oktober 2019 van 09:00 tot 17:00
Van Nelle fabriek, Rotterdam
De onderwijswereld gaat in gesprek over internationalisering.