Onderwijs en diploma's Suriname

Bekijk de Nederlandse waardering van diploma’s uit Suriname. Of download de pdf met uitgebreide informatie over het onderwijs.

Uitgebreide beschrijving

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Surinaamse onderwijssysteem.

Onderwijssysteem Suriname‌ (130.8 kB)

Gangbare diploma's van Suriname


MULO diploma

 • Nederlandse waardering: vmbo-t diploma (NLQF* 2/EQF** 2).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen voortgezet onderwijs (onderbouw).
 • Functie van het diploma: toelating tot de bovenbouw van het algemeen vormend voortgezet onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs.

NATIN diploma

 • Nederlandse waardering: mbo-kwalificatieniveau 3 of 4 diploma (NLQF 3 of 4/EQF 3 of 4).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: middelbaar beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot opleidingen binnen het hoger beroepsonderwijs of, soms na het volgen van een schakeljaar, tot het wetenschappelijke onderwijs.

HAVO diploma

 • Nederlandse waardering: havodiploma (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen voortgezet onderwijs (bovenbouw).
 • Functie van het diploma: toelating tot opleidingen binnen het hoger beroepsonderwijs of, na het volgen van een schakeljaar, tot het wetenschappelijke onderwijs.

Getuigschrift Algemeen Vormende Fase

 • Nederlandse waardering: ongeveer havodiploma (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot de 2-jarige beroepsfase van de opleiding tot leerkracht.

Vwo-diploma

 • Nederlandse waardering: vwo-diploma (NLQF 4+/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen voortgezet onderwijs (bovenbouw).
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs.

Bachelor of Arts (AHKCO)

 • Nederlandse waardering: 2 jaar hbo (NLQF 6 / EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger kunstonderwijs.

Bachelor of Applied Technology (BTech) (Polytechnic College Suriname)

 • Nederlandse waardering: 2 jaar hbo (hoger technisch onderwijs) (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 5 jaar (avondonderwijs).
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.

Diploma Jeugdtandverzorger

 • Nederlandse waardering: 3 jaar hbo (hoger gezondheidszorgonderwijs) (NLQF 6/EQF 6).

Akte van bekwaamheid tot het geven van Gewoon lager onderwijs

 • Nederlandse waardering: 2 jaar hbo (hoger pedagogisch onderwijs) (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: middelbaar beroepsonderwijs.

MO-A Akte

 • Nederlandse waardering: 2 jaar hbo (hoger pedagogisch onderwijs) (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot de vervolgopleiding van de tweede cyclus binnen het hoger pedagogisch onderwijs (MO-B Akte).

MO-B Akte

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo (hoger pedagogisch onderwijs) (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.

Bachelor of Science/Bachelor of Arts (Anton de Kom Universiteit)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het wo of hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.

5-jarige (voormalige) doctoraalopleiding in de richting maatschappijwetenschappen

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het wo of overeenkomstige richting (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 5 jaar.
 • Soort onderwijs: wetenschappelijk onderwijs.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

60 jaar onderwijsvergelijking

10 december 2018
Elke dag werken 33 mensen bij Nuffic aan het waarderen van diploma’s van studenten en alumni vanuit de hele wereld. Dit jaar viert de afdeling onderwijsvergelijking haar 60e verjaardag.

Deense lof voor Nederlandse diplomawaardering

12 februari 2018
De erkenningsprocedures van Nuffic zijn snel en flexibel. Er is ook veel waardering voor onze grote inzet voor het verbeteren van erkenning in Europa.

Nuffic Congres 2019

10 oktober 2019 van 09:00 tot 17:00
Van Nelle fabriek, Rotterdam
De onderwijswereld gaat in gesprek over internationalisering.