Onderwijs en diploma's Spanje

Bekijk de Nederlandse waardering van diploma’s uit Spanje. Of download de pdf met uitgebreide informatie over het Spaanse onderwijs.

Uitgebreide beschrijving

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Spaanse onderwijssysteem.

Onderwijssysteem Spanje‌ (203.6 kB)

Gangbare diploma's van Spanje


Título de Técnico

 • Nederlandse waardering: mbo-kwalificatieniveau 1–4 diploma (NLQF* 1-4/EQF** 1-4).
 • Duur van de opleiding: varieert.
 • Soort onderwijs: middelbaar beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot de bovenbouw van het algemeen vormend voortgezet onderwijs of, na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens, tot het postsecundair onderwijs (formación superior no universitaria).

Título de Técnico Superior

 • Nederlandse waardering: minimaal mbo-kwalificatieniveau 4 diploma (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: postsecundair onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs.

Título de Bachiller

 • Nederlandse waardering: minimaal havodiploma (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar (vóór de invoering van de bachelor-masterstructuur was dit 3 jaar).
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs (bovenbouw).
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens.

Diplomado/Arquitecto Técnico/Ingeniero Técnico/Título de Maestro

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot vervolgopleidingen van de tweede cyclus binnen het hoger onderwijs (Licenciado/Ingeniero/Arquitecto), eventueel na het volgen van een aanvullend programma.

Título Superior de Música/de Danza/en Arte Dramático

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo (hoger kunstonderwijs) (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 tot 5 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger kunstonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot vervolgopleidingen van de tweede cyclus binnen het hoger onderwijs.

Título de Graduado

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot vervolgopleidingen van de tweede cyclus binnen het hoger onderwijs.

Máster universitario

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject

Licenciado/Ingeniero/Arquitecto

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

60 jaar onderwijsvergelijking

10 december 2018
Elke dag werken 33 mensen bij Nuffic aan het waarderen van diploma’s van studenten en alumni vanuit de hele wereld. Dit jaar viert de afdeling onderwijsvergelijking haar 60e verjaardag.

Deense lof voor Nederlandse diplomawaardering

12 februari 2018
De erkenningsprocedures van Nuffic zijn snel en flexibel. Er is ook veel waardering voor onze grote inzet voor het verbeteren van erkenning in Europa.

Nuffic Congres 2019

10 oktober 2019 van 09:00 tot 17:00
Van Nelle fabriek, Rotterdam
De onderwijswereld gaat in gesprek over internationalisering.