Onderwijs en diploma's Slovenië

Bekijk de Nederlandse waardering van diploma’s uit Slovenië. Of download de pdf met uitgebreide informatie over het Sloveense onderwijs.

Uitgebreide beschrijving

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Sloveense onderwijssysteem.

Onderwijssysteem Slovenië‌ (908.5 kB)

Gangbare diploma's van Slovenië


Poklicna Matura (beroepsvoorbereidende Matura)

 • Nederlandse waardering: havodiploma voor het algemeen vormende deel en mbo-kwalificatieniveau 2 of 3 diploma voor het beroepsvormende deel (NLQF* 4 en 2-3/EQF** 4 en 2-3).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 4 jaar.
 • Soort onderwijs: voortgezet beroepsgericht onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot kortere opleidingen binnen het hoger beroepsonderwijs. Diplom met beroepkwalificatie van inzenir of tehnolog (visje strokovne skole - 2 jaar).

Splošna Matura (algemene Matura)

 • Nederlandse waardering: vwo-diploma (NLQF 4+/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs (bovenbouw).
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs

Diplom met beroepkwalificatie van inzenir of tehnolog (visje strokovne skole - 2 jaar)

 • Nederlandse waardering: 2 jaar hbo of AD (NLQF 5/EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: kort hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot de arbeidsmarkt (beroepskwalificatie).

Diploma prve stopnje (diploma van de eerste graad)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot vervolgopleidingen van de tweede cyclus binnen het hoger onderwijs (Diploma druge stopnje (diploma van de tweede graad) - Magister/Master).

Diploma druge stopnje (diploma van de tweede graad) - Magister/Master

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

Nuffic Congres 2019

19 november 2018
Deel jouw successen en ideeën met de hele onderwijssector!

Nuffic Congres 2019

10 oktober 2019 van 09:00 tot 17:00
Van Nelle fabriek, Rotterdam
De onderwijswereld gaat in gesprek over internationalisering.