Onderwijs en diploma's Servië

Bekijk de Nederlandse waardering van diploma’s uit Servië. Of download de pdf met uitgebreide informatie over het Servische onderwijs.

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Servische onderwijssysteem:
Onderwijssysteem Servië‌ (1.4 MB)

Gangbare diploma's van Servië

Bekijk de Nederlandse waardering van de meest voorkomende diploma’s uit Servië, de opleidingsduur, het soort onderwijs en de functie van deze diploma’s.

Diploma o stečenom srednem obrazovanju of Diploma/Uverenje o položenom maturskom ispitu

 • Nederlandse waardering: vwo-diploma (NLQF* 4+/EQF** 4).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar (bovenbouw).
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot het hoger onderwijs.

Diploma o položenom završnom ispitu

 • Nederlandse waardering: havodiploma voor het algemeen vormende deel en mbo-diploma voor het beroepsgerichte deel (NLQF 4-3/EQF 4-3).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend en beroepsgericht voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot de arbeidsmarkt.

Diploma van een basic professional study

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot een beroepsgerichte specialist opleiding en tot de arbeidsmarkt.

Diploma van een basic academic study

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 of 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot tweede cyclus opleidingen (master of specialist).

Diploma van een master academic study

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 à 2 jaar (of 5 jaar als één cyclus traject).
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot het promotietraject.

Diploma o stečenom akademskom nazivu specijaliste

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 jaar.
 • Soort onderwijs: wetenschappelijk.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

Ben je een particulier of werk je voor een bedrijf?

Bekijk hoe je een diploma kunt laten waarderen.

Werk je bij een onderwijsinstelling?

Bekijk de mogelijkheden voor diplomawaarderingen voor onderwijsinstellingen.

Statement van Nuffic over coronavirus

13 maart 2020
Bericht van directeur Freddy Weima over het coronavirus.

Hoe bewaak je de kwaliteit van onderwijs op een buitenlandse vestiging?

5 maart 2019
Steeds vaker verzorgen hogeronderwijsinstellingen programma’s in een ander land dan waar ze gevestigd zijn. Maar hoe bewaak je de kwaliteit van je onderwijs op afstand?