Onderwijs en diploma's Servië

Bekijk de Nederlandse waardering van diploma’s uit Servië. Of download de pdf met uitgebreide informatie over het Servische onderwijs.

Uitgebreide beschrijving

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Servische onderwijssysteem.

Onderwijssysteem Servië‌ (1.4 MB)

Gangbare diploma's van Servië


Diploma o stečenom srednem obrazovanju of Diploma/Uverenje o položenom maturskom ispitu

 • Nederlandse waardering: vwo-diploma (NLQF* 4+/EQF** 4).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar (bovenbouw).
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot het hoger onderwijs.

Diploma o položenom završnom ispitu

 • Nederlandse waardering: havodiploma voor het algemeen vormende deel en mbo-diploma voor het beroepsgerichte deel (NLQF 4-3/EQF 4-3).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend en beroepsgericht voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot de arbeidsmarkt.

Diploma van een basic professional study

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot een beroepsgerichte specialist opleiding en tot de arbeidsmarkt.

Diploma van een basic academic study

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 of 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot tweede cyclus opleidingen (master of specialist).

Diploma van een master academic study

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 à 2 jaar (of 5 jaar als één cyclus traject).
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot het promotietraject.

Diploma o stečenom akademskom nazivu specijaliste

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 jaar.
 • Soort onderwijs: wetenschappelijk.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

60 jaar onderwijsvergelijking

10 december 2018
Elke dag werken 33 mensen bij Nuffic aan het waarderen van diploma’s van studenten en alumni vanuit de hele wereld. Dit jaar viert de afdeling onderwijsvergelijking haar 60e verjaardag.

Deense lof voor Nederlandse diplomawaardering

12 februari 2018
De erkenningsprocedures van Nuffic zijn snel en flexibel. Er is ook veel waardering voor onze grote inzet voor het verbeteren van erkenning in Europa.

Nuffic Congres 2019

10 oktober 2019 van 09:00 tot 17:00
Van Nelle fabriek, Rotterdam
De onderwijswereld gaat in gesprek over internationalisering.