Onderwijs en diploma's Rwanda

meer over:
Bekijk de Nederlandse waardering van diploma’s uit Rwanda. Of download de pdf met uitgebreide informatie over het Rwandese onderwijs.

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Rwandese onderwijssysteem:
Onderwijssysteem Rwanda‌ (1.7 MB)

Gangbare diploma's van Rwanda

Bekijk de Nederlandse waardering van de meest voorkomende diploma’s uit Rwanda, de opleidingsduur, het soort onderwijs en de functie van deze diploma’s.

Advanced General Certificate of Secondary Education

 • Nederlandse waardering: havodiploma (NLQF* 4/EQF** 4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot het hoger onderwijs.

Professional Certificate of Secondary Education A2

 • Nederlandse waardering: havodiploma voor het algemeen vormende deel en mbo-diploma kwalificatieniveau 2 voor het beroepsgerichte deel (NLQF 4/2/EQF 4/2).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend en beroepsgericht onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot het hoger onderwijs.

Advanced Diploma in Higher Education

 • Nederlandse waardering: 3 jaar hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 2,5 jaar.
 • Soort onderwijs: 1e cyclus diploma hoger onderwijs.
 • Functie van het diploma: bedoeld als einddiploma, maar biedt ook toegang tot vervolgopleidingen in het hoger onderwijs.

Bachelor with Honours

 • Nederlandse waardering: graad van bachelor in het hbo of 2 jaar wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4-5 jaar.
 • Soort onderwijs: 1e cyclus diploma hoger onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot masteropleidingen, mits behaald met Secondary Class Upper Division.

Master (2 jaar)

 • Nederlandse waardering: graad van master in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: 2e cyclus diploma hoger onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot het promotietraject.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

Ben je een particulier of werk je voor een bedrijf?

Bekijk hoe je een diploma kunt laten waarderen.

Werk je bij een onderwijsinstelling?

Bekijk de mogelijkheden voor diplomawaarderingen voor onderwijsinstellingen.

Handreiking 'Examinering in het buitenland' beschikbaar

17 juni 2019
De handreiking ‘Examinering in het buitenland’ maakt helder welke ruimte er voor mbo-opleidingen is om examinering in het buitenland te organiseren.

60 jaar onderwijsvergelijking

10 december 2018
Elke dag werken 33 mensen bij Nuffic aan het waarderen van diploma’s van studenten en alumni vanuit de hele wereld. Dit jaar viert de afdeling onderwijsvergelijking haar 60e verjaardag.