Onderwijs en diploma's Rwanda

Bekijk de Nederlandse waardering van diploma’s uit Rwanda. Of download de pdf met uitgebreide informatie over het Rwandese onderwijs.

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Rwandese onderwijssysteem:
Onderwijssysteem Rwanda‌ (1.7 MB)

Gangbare diploma's van Rwanda

Bekijk de Nederlandse waardering van de meest voorkomende diploma’s uit Rwanda, de opleidingsduur, het soort onderwijs en de functie van deze diploma’s.

Advanced General Certificate of Secondary Education

 • Nederlandse waardering: havodiploma (NLQF* 4/EQF** 4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot het hoger onderwijs.

Professional Certificate of Secondary Education A2

 • Nederlandse waardering: havodiploma voor het algemeen vormende deel en mbo-diploma kwalificatieniveau 2 voor het beroepsgerichte deel (NLQF 4/2/EQF 4/2).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend en beroepsgericht onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot het hoger onderwijs.

Advanced Diploma in Higher Education

 • Nederlandse waardering: 3 jaar hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 2,5 jaar.
 • Soort onderwijs: 1e cyclus hoger onderwijs.
 • Functie van het diploma: bedoeld als einddiploma, maar biedt ook toegang tot vervolgopleidingen in het hoger onderwijs.

Bachelor with Honours

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of 2 jaar wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4-5 jaar.
 • Soort onderwijs: 1e cyclus hoger onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot masteropleidingen, mits behaald met Secondary Class Upper Division.

Master

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: 2e cyclus hoger onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot het promotietraject.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

Ben je een particulier of werk je voor een bedrijf?

Bekijk hoe je een diploma kunt laten waarderen.

Werk je bij een onderwijsinstelling?

Bekijk de mogelijkheden voor diplomawaarderingen voor onderwijsinstellingen.

Statement van Nuffic over coronavirus

13 maart 2020
Bericht van directeur Freddy Weima over het coronavirus.

Hoe bewaak je de kwaliteit van onderwijs op een buitenlandse vestiging?

5 maart 2019
Steeds vaker verzorgen hogeronderwijsinstellingen programma’s in een ander land dan waar ze gevestigd zijn. Maar hoe bewaak je de kwaliteit van je onderwijs op afstand?