Onderwijs en diploma's Rwanda

Bekijk de Nederlandse waardering van diploma’s uit Rwanda. Of download de pdf met uitgebreide informatie over het Rwandese onderwijs.

Uitgebreide beschrijving

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Rwandese onderwijssysteem.

Onderwijssysteem Rwanda‌ (1.7 MB)

Gangbare diploma's van Rwanda


Advanced General Certificate of Secondary Education

 • Nederlandse waardering: havodiploma (NLQF* 4/EQF** 4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot het hoger onderwijs.

Professional Certificate of Secondary Education A2

 • Nederlandse waardering: havodiploma voor het algemeen vormende deel en mbo-diploma kwalificatieniveau 2 voor het beroepsgerichte deel (NLQF 4/2/EQF 4/2).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend en beroepsgericht onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot het hoger onderwijs.

Advanced Diploma in Higher Education

 • Nederlandse waardering: 3 jaar hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 2,5 jaar.
 • Soort onderwijs: 1e cyclus diploma hoger onderwijs.
 • Functie van het diploma: bedoeld als einddiploma, maar biedt ook toegang tot vervolgopleidingen in het hoger onderwijs.

Bachelor with Honours

 • Nederlandse waardering: graad van bachelor in het hbo of 2 jaar wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4-5 jaar.
 • Soort onderwijs: 1e cyclus diploma hoger onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot masteropleidingen, mits behaald met Secondary Class Upper Division.

Master (2 jaar)

 • Nederlandse waardering: graad van master in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: 2e cyclus diploma hoger onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot het promotietraject.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

Nuffic Congres 2019

19 november 2018
Deel jouw successen en ideeën met de hele onderwijssector!

Nuffic Congres 2019

10 oktober 2019 van 09:00 tot 17:00
Van Nelle fabriek, Rotterdam
De onderwijswereld gaat in gesprek over internationalisering.