Onderwijs en diploma's Roemenië

Bekijk de Nederlandse waardering van diploma’s uit Roemenië. Of download de pdf met uitgebreide informatie over het Roemeense onderwijs

Uitgebreide beschrijving

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Roemeense onderwijssysteem.

Onderwijssysteem Roemenië‌ (1.5 MB)

Gangbare diploma's van Roemenië


Certificat de Competente Profesionale/Certificat de Calificare (Profesională) behaald in het postsecundair onderwijs

 • Nederlandse waardering: mbo-diploma kwalificatieniveau 3 of 4 (NLQF* 3 of 4/EQF** 3 of 4).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 3 jaar.
 • Soort onderwijs: postsecundair beroepsgericht onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot de arbeidsmarkt.

Diploma de Bacalaureat

 • Nederlandse waardering: vwo-diploma (NLQF 4+/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, na het succesvol afleggen van toelatingsexamens.

Diploma de Bacalaureat (behaald voor 2005)

 • Nederlandse waardering: havodiploma (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, na het succesvol afleggen van toelatingsexamens.

Diploma de Licenţă (Ciclul I) (3 tot 4 jaar)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot masteropleidingen.

Diploma de Inginer (Ciclul I) (4 jaar)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot masteropleidingen.

Diploma de Licenţă (Ciclul I en II) (5 tot 6 jaar in gereglementeerde beroepen)

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 5 tot 6 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

Diploma de Master (Ciclul II) (1 tot 2 jaar)

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

60 jaar onderwijsvergelijking

10 december 2018
Elke dag werken 33 mensen bij Nuffic aan het waarderen van diploma’s van studenten en alumni vanuit de hele wereld. Dit jaar viert de afdeling onderwijsvergelijking haar 60e verjaardag.

Deense lof voor Nederlandse diplomawaardering

12 februari 2018
De erkenningsprocedures van Nuffic zijn snel en flexibel. Er is ook veel waardering voor onze grote inzet voor het verbeteren van erkenning in Europa.

Nuffic Congres 2019

10 oktober 2019 van 09:00 tot 17:00
Van Nelle fabriek, Rotterdam
De onderwijswereld gaat in gesprek over internationalisering.