Onderwijs en diploma's Polen

Bekijk de Nederlandse waardering van diploma’s uit Polen. Of download de pdf met uitgebreide informatie over het Poolse onderwijs.

Uitgebreide beschrijving

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Poolse onderwijssysteem.

Onderwijssysteem Polen‌ (3.5 MB)

Gangbare diploma's van Polen


Swiadectwo Ukonczenia Szkoly Zawodowa (Basic vocational school)

 • Nederlandse waardering: mbo-diploma kwalificatieniveau 2 (NLQF* 2 / EQF** 2).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: biedt toegang tot het aanvullend algemeen vormend voortgezet onderwijs (Liceum) of de aanvullend technische middelbare school.

Swiadectwo Ukonczenia Liceum Zawodowego (Vocational lyceum - 4 jaar)

 • Nederlandse waardering: mbo-diploma kwalificatieniveau 2 of 3 voor het beroepsgerichte deel en havo-diploma voor het algemeen vormende deel (NLQF 2/3 of 4 / EQF 2/3 of 4).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend en beroepsgericht voortgezet onderwijs.

Swiadectwo Dojrzalosci Liceum Zawodowego (Vocational lyceum - 4 jaar)

 • Nederlandse waardering: mbo-diploma kwalificatieniveau 2 of 3 voor het beroepsgerichte deel en vwo-diploma voor het algemeen vormende deel (NLQF 2/3 of 4 / EQF 2/3 of 4).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend en beroepsgericht voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: biedt, na het met goed gevolg afleggen van het Maturaexamen, toegang tot het hoger onderwijs.

Swiadectwo Ukonczenia Technikum Zawodowego (Technical lyceum - 4 of 5 jaar)

 • Nederlandse waardering: mbo-diploma kwalificatieniveau 3 of 4 voor het beroepsgerichte deel en havo-diploma voor het algemeen vormende deel (NLQF 3 of 4 / EQF 3 of 4).
 • Duur van de opleiding: 4 tot 5 jaar.
 • Soort onderwijs: middelbare technische school.
 • Functie van het diploma: biedt, na het met goed gevolg afleggen van het Maturaexamen, toegang tot het hoger onderwijs.

Swiadectwo Dojrzalosci Technikum Zawodowego (Technical lyceum - 4 of 5 jaar)

 • Nederlandse waardering: mbo-diploma kwalificatieniveau 3 of 4 voor het beroepsgerichte deel en havo diploma voor het algemeen vormende deel (NLQF 3 of 4 / EQF 3 of 4).
 • Duur van de opleiding: 4 tot 5 jaar.
 • Soort onderwijs: middelbare technische school.
 • Functie van het diploma: biedt, na het met goed gevolg afleggen van het Maturaexamen, toegang tot het hoger onderwijs.

Swiadectwo Ukonczenia Liceum Ogolnoksztalcacego (General lyceum)

 • Nederlandse waardering: havo-diploma (NLQF 4 / EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: biedt, na het met goed gevolg afleggen van het Maturaexamen, toegang tot het hoger onderwijs.

Swiadectwo Dojrzalosci Liceum Ogolnoksztalcacego (General lyceum)

 • Nederlandse waardering: vwo-diploma (NLQF 4+ / EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: biedt toegang tot het hoger onderwijs. Het Matura(Swiadectwo Dojrzalosci) examen is hierbij al afgelegd.

Dyplom met de graad Licencjat / Inzynier

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of wo (NLQF 6 / EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 4 jaar.
 • Soort onderwijs: kan zowel beroepsgericht als wetenschappelijk zijn.
 • Functie van het diploma: biedt toegang tot vervolgopleidingen van de tweede cyclus binnen het hoger onderwijs (Dyplom Magister / Magister Inzynier).

Dyplom met de graad Magister

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het hbo of wo (NLQF 7 / EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1,5 tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: kan zowel beroepsgericht als wetenschappelijk zijn.
 • Functie van het diploma: biedt toegang tot het promotietraject.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)

** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

60 jaar onderwijsvergelijking

10 december 2018
Elke dag werken 33 mensen bij Nuffic aan het waarderen van diploma’s van studenten en alumni vanuit de hele wereld. Dit jaar viert de afdeling onderwijsvergelijking haar 60e verjaardag.

Deense lof voor Nederlandse diplomawaardering

12 februari 2018
De erkenningsprocedures van Nuffic zijn snel en flexibel. Er is ook veel waardering voor onze grote inzet voor het verbeteren van erkenning in Europa.

Nuffic Congres 2019

10 oktober 2019 van 09:00 tot 17:00
Van Nelle fabriek, Rotterdam
De onderwijswereld gaat in gesprek over internationalisering.