Onderwijs en diploma's Pakistan

Bekijk de Nederlandse waardering van diploma’s uit Pakistan. Of download de pdf met uitgebreide informatie over het Pakistaanse onderwijs.

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Pakistaanse onderwijssysteem:
Onderwijssysteem Pakistan‌ (9.4 MB)

Gangbare diploma's van Pakistan

Bekijk de Nederlandse waardering van de meest voorkomende diploma’s uit Pakistan, de opleidingsduur, het soort onderwijs en de functie van deze diploma’s.

Diploma (Vocational Institute / Technical Training College)

 • Nederlandse waardering: vmbo-diploma (NLQF* 2 / EQF** 2).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: voortgezet beroepsonderwijs.

Diploma in Commerce

 • Nederlandse waardering: mbo-kwalificatieniveau 2 diploma (NLQF 2 / EQF 2).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: voortgezet beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: biedt toelating tot het hoger onderwijs.

Diploma (Polytechnic)

 • Nederlandse waardering: mbo-kwalificatieniveau 2 of 3 diploma (NLQF 2 of 3 / EQF 2 of 3).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: voortgezet beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: biedt toelating tot het hoger onderwijs in technische richtingen.

Higher Secondary School Certificate / Intermediate School Certificate met een eindresultaat van grade D of lager

 • Nederlandse waardering: vmbo-t diploma (NLQF 2 / EQF 2).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs (bovenbouw).
 • Functie van het diploma: biedt toelating tot het hoger onderwijs.

Higher Secondary School Certificate / Intermediate School Certificate met een eindresultaat van ten minste grade C

 • Nederlandse waardering: havo-diploma (NLQF 4 / EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs (bovenbouw).
 • Functie van het diploma: biedt toelating tot het hoger onderwijs

Bachelor (Pass)

 • Nederlandse waardering: vwo-diploma of 2 jaar hbo (NLQF 4+ of 5 / EQF 4 of 5).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: kan zowel beroepsgericht als wetenschappelijk zijn.

Bachelor of Technology (Pass)

 • Nederlandse waardering: 2 jaar hbo (NLQF 5 / EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: biedt toelating tot de 2-jarige vervolgopleiding binnen de eerste cyclus van het hoger onderwijs (Bachelor of Technology (Honours)).

Bachelor of Technology (Honours)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo (NLQF 6 / EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: biedt toelating tot universitaire masteropleidingen (MPhil of Master).

Bachelor (Honours)

 • Nederlandse waardering: 3 jaar hbo of 1 jaar wo (NLQF 6 / EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: kan zowel beroepsgericht als wetenschappelijk zijn.
 • Functie van het diploma: biedt toelating tot universitaire master- opleidingen (MPhil of Master).

Professional Bachelor (4 jaar)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of 2 jaar wo (NLQF 6 / EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: kan zowel beroepsgericht als wetenschappelijk zijn.
 • Functie van het diploma: biedt toelating tot de universitaire masteropleidingen.

Professional Bachelor (5 jaar)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het wo (NLQF 6 / EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 5 jaar.
 • Soort onderwijs: kan zowel beroepsgericht als wetenschappelijk zijn.
 • Functie van het diploma: biedt toelating tot de universitaire masteropleidingen.

Postgraduate Bachelor (law)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het wo (NLQF 6 / EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: kan zowel beroepsgericht als wetenschappelijk zijn.

Master (1 of 2 jaar na een nominaal 3- of 2-jarige Bachelor)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of 2 jaar wo (NLQF 6 / EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 1 of 2 jaar na respectievelijk een nominaal 3- of 2-jarige bachelor opleiding.
 • Soort onderwijs: kan zowel beroepsgericht als wetenschappelijk zijn.
 • Functie van het diploma: biedt toelating tot het promotietraject.

Master (2 jaar na een nominaal 4-jarige Bachelor)

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het wo (1-jarige opleiding) (NLQF 7 / EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar na een nominaal 4-jarige bachelor opleiding.
 • Soort onderwijs: kan zowel beroepsgericht als wetenschappelijk zijn.
 • Functie van het diploma: biedt toelating tot het promotietraject

Master of Philosophy

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het wo (1-jarige opleiding) (EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: kan zowel beroepsgericht als wetenschappelijk zijn.
 • Functie van het diploma: biedt toelating tot het promotietraject.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

Ben je een particulier of werk je voor een bedrijf?

Bekijk hoe je een diploma kunt laten waarderen.

Werk je bij een onderwijsinstelling?

Bekijk de mogelijkheden voor diplomawaarderingen voor onderwijsinstellingen.

Hoe bewaak je de kwaliteit van onderwijs op een buitenlandse vestiging?

5 maart 2019
Steeds vaker verzorgen hogeronderwijsinstellingen programma’s in een ander land dan waar ze gevestigd zijn. Maar hoe bewaak je de kwaliteit van je onderwijs op afstand?

Nuffic Congres 2019

19 november 2018
Deel jouw successen en ideeën met de hele onderwijssector!