Onderwijs en diploma's Noorwegen

Bekijk de Nederlandse waardering van diploma’s uit Noorwegen. Of download de pdf met uitgebreide informatie over het Noorse onderwijs

Uitgebreide beschrijving

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Noorse onderwijssysteem.

Onderwijssysteem Noorwegen‌ (991.6 kB)

Gangbare diploma's van Noorwegen


Svennebrev (Journeyman’s certificate) of Fagbrev (Trade certificate)

 • Nederlandse waardering: mbo-kwalificatieniveau 3 of 4 diploma (NLQF* 3-4/EQF** 3-4).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: middelbaar beroepsvormend onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het laatste jaar van het algemeen vormend voortgezet onderwijs (supplementary general education).

Vitnemål for Videregående Skole

 • Nederlandse waardering: vwo- of havodiploma (NLQF 4+ of 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs (bovenbouw).
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs.

Høgskolekandidat (university college)

 • Nederlandse waardering: meestal 2 jaar hbo of Associate Degree (NLQF 5/EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het derde jaar van de bacheloropleidingen binnen het hoger onderwijs.

Bachelor’s degree (universiteit, university college of gespecialiseerd wetenschappelijk instituut)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot de masteropleidingen binnen het hoger onderwijs.

Master’s degree (universiteit, university college of gespecialiseerd wetenschappelijk instituut)

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1,5 tot 2 jaar, of 5 jaar (geïntegreerd programma).
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

Candidatus met vermelding van studierichting

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 5,5 tot 6 jaar.
 • Soort onderwijs: wetenschappelijk onderwijs.
  Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

60 jaar onderwijsvergelijking

10 december 2018
Elke dag werken 33 mensen bij Nuffic aan het waarderen van diploma’s van studenten en alumni vanuit de hele wereld. Dit jaar viert de afdeling onderwijsvergelijking haar 60e verjaardag.

Deense lof voor Nederlandse diplomawaardering

12 februari 2018
De erkenningsprocedures van Nuffic zijn snel en flexibel. Er is ook veel waardering voor onze grote inzet voor het verbeteren van erkenning in Europa.

Nuffic Congres 2019

10 oktober 2019 van 09:00 tot 17:00
Van Nelle fabriek, Rotterdam
De onderwijswereld gaat in gesprek over internationalisering.