Onderwijs en diploma's Nigeria

Bekijk de Nederlandse waardering van diploma’s uit Nigeria. Of download de pdf met uitgebreide informatie over het Nigeriaanse onderwijs

Uitgebreide beschrijving

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Nigeriaanse onderwijssysteem.

Onderwijssysteem Nigeria‌ (1.4 MB)

Gangbare diploma's van Nigeria


National Business Certificate/National Technical Certificate

 • Nederlandse waardering: mbo-diploma kwalificatieniveau 2 of 3 (NLQF* 2 of 3/EQF** 2 of 3).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: middelbaar beroepsonderwijs.

Advanced National Business Certificate/Advanced National Technical Certificate

 • Nederlandse waardering: mbo-diploma kwalificatieniveau 3 of 4 (NLQF 3 of 4/EQF 3 of 4).
 • Duur van de opleiding: 1 jaar.
 • Soort onderwijs: middelbaar beroepsonderwijs.

West African Senior School Certificate (WAEC)

 • Nederlandse waardering: havodiploma (wanneer het diploma is behaald met een eindresultaat van A1, B2-3, C4-6 voor ten minste 6 vakken) (NQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot het hoger onderwijs, na het met goed gevolg afleggen van het toelatingsexamen UTME.

Senior School Certificate (NECO)

 • Nederlandse waardering: havodiploma (wanneer het diploma is behaald met een eindresultaat van A1 of B2-3voor ten minste 6 vakken) (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot het hoger onderwijs, na het met goed gevolg afleggen van het toelatingsexamen UTME.

National Diploma

 • Nederlandse waardering: mbo-diploma kwalificatieniveau 4 (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: na een jaar praktijkervaring toelating tot de vervolgopleiding binnen de eerste cyclus van het hoger beroepsgericht onderwijs (Higher National Diploma).

Higher National Diploma

 • Nederlandse waardering: 2 jaar hbo (NLQF 5/EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot vervolgopleidingen van de eerste cyclus binnen het hoger beroepsonderwijs (Post Higher National Diploma) en tot het derde jaar van een universitaire bachelor.

Nigeria Certificate in Education

 • Nederlandse waardering: 1 jaar hoger beroepsonderwijs (pedagogisch onderwijs) (NLQF 5/EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsgericht onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het tweede jaar van de universitaire Bachelor of Education en tot het eerste jaar van een reguliere universitaire Bachelor.

Postgraduate Diploma of Education

 • Nederlandse waardering: ten minste bachelorgraad in het hoger beroepsonderwijs (pedagogisch onderwijs) (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 1 jaar.
 • Functie van het diploma: het recht om les te geven op Secondary Schools.

Bachelor

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hoger beroepsonderwijs of 2 jaar wetenschappelijk onderwijs (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot de universitaire master.

Master

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het hoger beroepsonderwijs of in het wetenschappelijk onderwijs (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

60 jaar onderwijsvergelijking

10 december 2018
Elke dag werken 33 mensen bij Nuffic aan het waarderen van diploma’s van studenten en alumni vanuit de hele wereld. Dit jaar viert de afdeling onderwijsvergelijking haar 60e verjaardag.

Deense lof voor Nederlandse diplomawaardering

12 februari 2018
De erkenningsprocedures van Nuffic zijn snel en flexibel. Er is ook veel waardering voor onze grote inzet voor het verbeteren van erkenning in Europa.

Nuffic Congres 2019

10 oktober 2019 van 09:00 tot 17:00
Van Nelle fabriek, Rotterdam
De onderwijswereld gaat in gesprek over internationalisering.