Onderwijs en diploma's Luxemburg

Bekijk de Nederlandse waardering van diploma’s uit Luxemburg. Of download een pdf met uitgebreide informatie over het Luxemburgse onderwijs.

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Luxemburgse onderwijssysteem:
Onderwijssysteem Luxemburg‌ (287.0 kB)

Gangbare diploma's uit Luxemburg

Bekijk de Nederlandse waardering van de meest voorkomende diploma’s uit Luxemburg, de opleidingsduur, het soort onderwijs en de functie van deze diploma’s.

Diplôme de fin d'études secondaires classiques (voor 2017: Diplôme de fin d’études secondaires)

 • Nederlandse waardering: vwo-diploma (NLQF* 4+/EQF** 4).
 • Duur van de opleiding: 7 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot hoger onderwijs.

Diplôme de fin d’études secondaires générales (voor 2017: Diplôme de fin d’études techniques)

 • Nederlandse waardering: vwo-diploma (NLQF 4+/EQF4) plus mbo-diploma kwalificatieniveau 3 of 4 (NLQF 3 of 4/EQF 3 of 4).
 • Duur van de opleiding: 7-8 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen en beroepsgericht voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot hoger onderwijs.

Certificat de capacité professionnelle (CCP)

 • Nederlandse waardering: mbo-diploma kwalificatieniveau 2 (NLQF 2/EQF 2).
 • Duur van de opleiding: 6 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot de arbeidsmarkt.

Diplôme d'aptitude professionelle (DAP)

 • Nederlandse waardering: mbo-diploma kwalificatieniveau 3 (NLQF 3/EQF 3).
 • Duur van de opleiding: 6 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot de arbeidsmarkt.

Diplôme de technicien (DT)

 • Nederlandse waardering: mbo-diploma kwalificatieniveau 4 (NLQF 4/EQF4).
 • Duur van de opleiding: 7 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot de arbeidsmarkt of een Brevet de technicien supérieur-opleiding (eventueel na een voorbereidend jaar en/of selectieprocedure).

Brevet de technicien supérieur (BTS)

 • Nederlandse waardering: 2 jaar hoger beroepsonderwijs of een Associate degree (NLQF 5/EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 2-3 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot de arbeidsmarkt of een bacheloropleiding.

Brevet de maîtrise

 • Nederlandse waardering: Associate degree (NLQF 5/EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: zelfstandig uitvoeren van een vak en leerlingen opleiden.

Bachelor

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het wetenschappelijk of hoger beroepsonderwijs (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3-4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot de arbeidsmarkt of een masteropleiding (eventueel na een selectieprocedure).

Master

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het wetenschappelijk of hoger beroepsonderwijs (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1-2 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot de arbeidsmarkt, eventueel tot een promotietraject (PhD).

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

Ben je een particulier of werk je voor een bedrijf?

Bekijk hoe je een diploma kunt laten waarderen.

Werk je bij een onderwijsinstelling?

Bekijk de mogelijkheden voor diplomawaarderingen voor onderwijsinstellingen.

‘Het gaat om de wil en het vertrouwen in elkaars onderwijsstelsels’

6 juli 2020
Met een diploma krijg je niet automatisch toegang tot een vervolgopleiding in het buitenland. Het kost vaak veel tijd en geld om een diploma erkend te krijgen en dat moet anders.

Hoe bewaak je de kwaliteit van onderwijs op een buitenlandse vestiging?

5 maart 2019
Steeds vaker verzorgen hogeronderwijsinstellingen programma’s in een ander land dan waar ze gevestigd zijn. Maar hoe bewaak je de kwaliteit van je onderwijs op afstand?