Onderwijs en diploma's Litouwen

Bekijk de Nederlandse waardering van diploma’s uit Litouwen. Of download de pdf met uitgebreide informatie over het Litouwse onderwijs.

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Litouwse onderwijssysteem:
Onderwijssysteem Litouwen‌ (3.1 MB)

Gangbare diploma's van Litouwen

Bekijk de Nederlandse waardering van de meest voorkomende diploma’s uit Litouwen, de opleidingsduur, het soort onderwijs en de functie van deze diploma’s.

Pagrindinio Išsilavinnivo Pažymejimas

 • Nederlandse waardering: vmbo-t diploma (NLQF* 2/EQF** 2).
 • Duur van de opleiding: 6 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs (onderbouw).
 • Functie van het diploma: toegang tot de bovenbouw van het algemeen vormend voortgezet onderwijs of tot het middelbaar beroepsonderwijs.

Kvalificacijos Pažymejimas/Profesinio Mokymo Diplomas

 • Nederlandse waardering: mbo-diploma kwalificatieniveau 2, 3 of diploma (NLQF 2-4/EQF 2-4).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: middelbaar beroepsonderwijs.

Brandos Atestatas

 • Nederlandse waardering: vwo-diploma (NLQF 4+/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs (bovenbouw).
 • Functie van het diploma: toegang tot het hoger onderwijs.

Profesinis Bakalauras Diplomas/Aukštojo Mokslo Diplomas

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 4 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsgericht onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot universitaire bacheloropleidingen (Bakalauro Diplomas).

Bakalauro Diplomas

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het wo of hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 tot 4,5 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot universitaire masteropleidingen (Magistro Diplomas).

Magistro Diplomas

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het wo of hbo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1,5 tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot vervolgopleidingen van de 3e cyclus binnen het hoger onderwijs (Rezidenturos Pazymejimas, Meno Licenciato Diplomas of Daktaro Mokslo Laipsnio Diplomas).

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

Ben je een particulier of werk je voor een bedrijf?

Bekijk hoe je een diploma kunt laten waarderen.

Werk je bij een onderwijsinstelling?

Bekijk de mogelijkheden voor diplomawaarderingen voor onderwijsinstellingen.

Statement van Nuffic over coronavirus

13 maart 2020
Bericht van directeur Freddy Weima over het coronavirus.

Hoe bewaak je de kwaliteit van onderwijs op een buitenlandse vestiging?

5 maart 2019
Steeds vaker verzorgen hogeronderwijsinstellingen programma’s in een ander land dan waar ze gevestigd zijn. Maar hoe bewaak je de kwaliteit van je onderwijs op afstand?