Onderwijs en diploma's Litouwen

Bekijk de Nederlandse waardering van diploma’s uit Litouwen. Of download de pdf met uitgebreide informatie over het Litouwse onderwijs.

Uitgebreide beschrijving

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Litouwse onderwijssysteem.

Onderwijssysteem Litouwen‌ (3.1 MB)

Gangbare diploma's van Litouwen


Pagrindinio Išsilavinnivo Pažymejimas

 • Nederlandse waardering: vmbo-t diploma (NLQF* 2/EQF** 2).
 • Duur van de opleiding: 6 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs (onderbouw).
 • Functie van het diploma: toegang tot de bovenbouw van het algemeen vormend voortgezet onderwijs of tot het middelbaar beroepsonderwijs.

Kvalificacijos Pažymejimas/Profesinio Mokymo Diplomas

 • Nederlandse waardering: mbo-diploma kwalificatieniveau 2, 3 of diploma (NLQF 2-4/EQF 2-4).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: middelbaar beroepsonderwijs.

Brandos Atestatas

 • Nederlandse waardering: vwo-diploma (NLQF 4+/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs (bovenbouw).
 • Functie van het diploma: toegang tot het hoger onderwijs.

Profesinis Bakalauras Diplomas/Aukstoj o Mokslo Diplomas

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 4 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsgericht onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot universitaire bacheloropleidingen (Bakalauro Diplomas).

Bakalauro Diplomas

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het wo of hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 tot 4,5 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot universitaire masteropleidingen (Magistro Diplomas).

Magistro Diplomas

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het wo of hbo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1,5 tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot vervolgopleidingen van de 3e cyclus binnen het hoger onderwijs (Rezidenturos Pazymejimas, Meno Licenciato Diplomas of Daktaro Mokslo Laipsnio Diplomas).

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

60 jaar onderwijsvergelijking

10 december 2018
Elke dag werken 33 mensen bij Nuffic aan het waarderen van diploma’s van studenten en alumni vanuit de hele wereld. Dit jaar viert de afdeling onderwijsvergelijking haar 60e verjaardag.

Deense lof voor Nederlandse diplomawaardering

12 februari 2018
De erkenningsprocedures van Nuffic zijn snel en flexibel. Er is ook veel waardering voor onze grote inzet voor het verbeteren van erkenning in Europa.

Nuffic Congres 2019

10 oktober 2019 van 09:00 tot 17:00
Van Nelle fabriek, Rotterdam
De onderwijswereld gaat in gesprek over internationalisering.