Onderwijs en diploma's Kroatië

Bekijk de Nederlandse waardering van diploma’s uit Kroatië. Of download de pdf met uitgebreide informatie over het Kroatische onderwijs.

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Kroatische onderwijssysteem:
Onderwijssysteem Kroatië‌ (160.8 kB)

Gangbare diploma's van Kroatië

Bekijk de Nederlandse waardering van de meest voorkomende diploma’s uit Kroatië, de opleidingsduur, het soort onderwijs en de functie van deze diploma’s.

Svjedodžba o zavrsnom ispitu (4-jarig beroepsgericht programma)

 • Nederlandse waardering: havodiploma voor het algemeen vormende deel en mbo-diploma met kwalificatieniveau 2, 3 of 4 voor het beroepsgerichte deel (NLQF* 4 of 2-4/EQF** 4 of 2-4).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: middelbaar beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens.

Svjedodžba o državnoj maturi (algemeen vormend programma)

 • Nederlandse waardering: vwo-diploma (NLQF 4+/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens.

Svjedodžba o zavrsnom ispitu (secundair kunstonderwijs)

 • Nederlandse waardering: vwo-diploma met beroepsgerichte vakken (NLQF 4+/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs (gericht op de kunsten).
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens.

Stručni Pristupnik/Pristupnica (professional short-cycle degree)

 • Nederlandse waardering: 2 jaar hbo (NLQF 5/EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 2 tot 2,5 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: instroming in de opleidingen van de eerste cyclus binnen het hoger beroepsonderwijs (Professional Baccalaureus/ Baccalaurea).

Professional Baccalaureus/Baccalaurea (Stručni Prvostupnik/Prvostupnica)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 4 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot vervolgopleidingen van de tweede cyclus binnen het hoger beroepsonderwijs (Stručni Specijalist).

University Baccalaureus/Baccalaurea (Sveučilišni Prvostupnik/Prvostupnica)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het wo of hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot vervolgopleidingen van de tweede cyclus binnen het hoger onderwijs (Magistar/Magistra, Sveučilišni Specijalist of Stručni Specijalist).

Magistar/Magistra (1-2 jaar)

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het wo of hbo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

Magistar/Magistra (5-6 jaar)

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het wo of hbo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 5 tot 6 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

Sveučilišni Specijalist

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het wo of hbo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

Stručni Specijalist

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het hbo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

Ben je een particulier of werk je voor een bedrijf?

Bekijk hoe je een diploma kunt laten waarderen.

Werk je bij een onderwijsinstelling?

Bekijk de mogelijkheden voor diplomawaarderingen voor onderwijsinstellingen.

Handreiking 'Examinering in het buitenland' beschikbaar

17 juni 2019
De handreiking ‘Examinering in het buitenland’ maakt helder welke ruimte er voor mbo-opleidingen is om examinering in het buitenland te organiseren.

Nuffic publiceert 6 nieuwe landenbeschrijvingen

24 januari 2019
Nuffic heeft de afgelopen weken weer 6 nieuwe beschrijvingen van buitenlandse onderwijssystemen gepubliceerd: Costa Rica, Hongkong, Luxemburg, Kazachstan, Tunesië en Venezuela.