Onderwijs en diploma's Kenia

Bekijk de Nederlandse waardering van diploma’s uit Kenia. Of download de pdf met uitgebreide informatie over het Keniaanse onderwijs.

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Keniaanse onderwijssysteem:
Onderwijssysteem Kenia‌ (111.8 kB)

Gangbare diploma's van Kenia

Bekijk de Nederlandse waardering van de meest voorkomende diploma’s uit Kenia, de opleidingsduur, het soort onderwijs en de functie van deze diploma’s.

Kenya Certificate of Secondary Education (minder dan 6 vakken A, B of C)

 • Nederlandse waardering: vmbo-t diploma (NLQF* 2/EQF** 2).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.

Kenya Certificate of Secondary Education (ten minste 6 vakken A, B of C)

 • Nederlandse waardering: havodiploma (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs.

Certificaten/diploma’s (technical training institutes en institutes of technology)

 • Nederlandse waardering: mbo-kwalificatieniveau 2, 3 of 4 diploma (NLQF 2-4/EQF 2-4).
 • Soort onderwijs: beroepsgericht voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot universitaire bacheloropleidingen.

Bachelor (4 jaar)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of 2 jaar wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot de universitaire master.

Bachelor (5 jaar)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 5 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot de universitaire master.

Bachelor (6 jaar)

 • Nederlandse waardering: 4 jaar wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 6 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot de universitaire master.

Master (1-2 jaar)

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

Ben je een particulier of werk je voor een bedrijf?

Bekijk hoe je een diploma kunt laten waarderen.

Werk je bij een onderwijsinstelling?

Bekijk de mogelijkheden voor diplomawaarderingen voor onderwijsinstellingen.

Handreiking 'Examinering in het buitenland' beschikbaar

17 juni 2019
De handreiking ‘Examinering in het buitenland’ maakt helder welke ruimte er voor mbo-opleidingen is om examinering in het buitenland te organiseren.

Nuffic publiceert 6 nieuwe landenbeschrijvingen

24 januari 2019
Nuffic heeft de afgelopen weken weer 6 nieuwe beschrijvingen van buitenlandse onderwijssystemen gepubliceerd: Costa Rica, Hongkong, Luxemburg, Kazachstan, Tunesië en Venezuela.