Onderwijs en diploma's Japan

meer over:
Bekijk de Nederlandse waardering van diploma’s uit Japan. Of download de pdf met uitgebreide informatie over het Japanse onderwijs.

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Japanse onderwijssysteem:
Onderwijssysteem Japan‌ (5.7 MB)

Gangbare diploma's van Japan

Bekijk de Nederlandse waardering van de meest voorkomende diploma’s uit Japan, de opleidingsduur, het soort onderwijs en de functie van deze diploma’s.

High School Certificate of Graduation (卒業証明書 Sotsugyoshomeisho)

 • Nederlandse waardering: havodiploma (NLQF* 4/EQF** 4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens.

Associate degree behaald aan een junior college (2 jaar)

 • Nederlandse waardering: 2 jaar hbo (NLQF 5/EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsgericht onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot de laatste 2 jaar van een bachelor aan een NIAD-EU, na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens.

Associate degree behaald aan een junior college (3 jaar)

 • Nederlandse waardering: 3 jaar hbo (EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsgericht onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot de laatste 2 jaar van een bacheloropleiding in het hoger onderwijs (aan een NIAD-EU), na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens.

Associate degree behaald aan een college of technology (5 jaar)

 • Nederlandse waardering: 2 jaar hbo (NLQF 5/EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 5 jaar.
 • Soort onderwijs: technisch beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het 3e jaar van een universitaire bacheloropleiding.

Diploma (専門士 senmonshi) behaald aan een professional training college (2 jaar)

 • Nederlandse waardering: 2 jaar hbo (NLQF 5/EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot een universitaire bacheloropleiding.

Advanced Diploma (高度専門士 kodo senmonshi) behaald aan een professional training college (4 jaar)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsgericht onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot de vervolgopleidingen van de tweede cyclus binnen het hoger onderwijs (修士Shushi), na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens.

Bachelorgraad (学士 Gakushi)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot de vervolgopleidingen van de tweede cyclus binnen het hoger onderwijs (修士Shushi), na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens.

Bachelorgraad afgegeven door NIAD-UE (学士 Gakushi)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.

Mastergraad (修士 Shushi)

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: wetenschappelijk onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject, na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

Ben je een particulier of werk je voor een bedrijf?

Bekijk hoe je een diploma kunt laten waarderen.

Werk je bij een onderwijsinstelling?

Bekijk de mogelijkheden voor diplomawaarderingen voor onderwijsinstellingen.

Handreiking 'Examinering in het buitenland' beschikbaar

17 juni 2019
De handreiking ‘Examinering in het buitenland’ maakt helder welke ruimte er voor mbo-opleidingen is om examinering in het buitenland te organiseren.

EfVET-conferentie 2019

23 oktober 2019 09:00 - 26 oktober 2019 18:00
Ponta Delgada
Jaarlijkse conferentie van het Europese netwerk van mbo-opleidingsinstellingen.