Onderwijs en diploma's Japan

Bekijk de Nederlandse waardering van diploma’s uit Japan. Of download de pdf met uitgebreide informatie over het Japanse onderwijs.

Uitgebreide beschrijving

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Japanse onderwijssysteem.

Onderwijssysteem Japan‌ (5.7 MB)

Gangbare diploma's van Japan

High School Certificate of Graduation (卒業証明書 Sotsugyoshomeisho)

 • Nederlandse waardering: havodiploma (NLQF* 4/EQF** 4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens.

Associate degree behaald aan een junior college (2 jaar)

 • Nederlandse waardering: 2 jaar hbo (NLQF 5/EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsgericht onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot de laatste 2 jaar van een bachelor aan een NIAD-EU, na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens.

Associate degree behaald aan een junior college (3 jaar)

 • Nederlandse waardering: 3 jaar hbo (EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsgericht onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot de laatste 2 jaar van een bacheloropleiding in het hoger onderwijs (aan een NIAD-EU), na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens.

Associate degree behaald aan een college of technology (5 jaar)

 • Nederlandse waardering: 2 jaar hbo (NLQF 5/EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 5 jaar.
 • Soort onderwijs: technisch beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het 3e jaar van een universitaire bacheloropleiding.

Diploma (専門士 senmonshi) behaald aan een professional training college (2 jaar)

 • Nederlandse waardering: 2 jaar hbo (NLQF 5/EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot een universitaire bacheloropleiding.

Advanced Diploma (高度専門士 kodo senmonshi) behaald aan een professional training college (4 jaar)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsgericht onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot de vervolgopleidingen van de tweede cyclus binnen het hoger onderwijs (修士Shushi), na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens.

Bachelorgraad (学士 Gakushi)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot de vervolgopleidingen van de tweede cyclus binnen het hoger onderwijs (修士Shushi), na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens.

Bachelorgraad afgegeven door NIAD-UE (学士 Gakushi)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.

Mastergraad (修士 Shushi)

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: wetenschappelijk onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject, na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

Nuffic Congres 2019

19 november 2018
Deel jouw successen en ideeën met de hele onderwijssector!

Nuffic Congres 2019

10 oktober 2019 van 09:00 tot 17:00
Van Nelle fabriek, Rotterdam
De onderwijswereld gaat in gesprek over internationalisering.