Onderwijs en diploma's Internationaal Baccalaureaat

Bekijk de Nederlandse waardering van het diploma Internationaal Baccalaureaat. Of download de pdf met uitgebreide informatie over het onderwijssysteem.

Uitgebreide beschrijving

Download de pdf met uitgebreide informatie over het onderwijssysteem van het Internationaal Baccalaureaat.

Onderwijssysteem Internationaal Baccalaureaat‌ (141.7 kB)

Diploma's

Internationale scholen kunnen onderwijsprogramma's van het Internationaal Baccalaureaat aanbieden. De programma's bereiden leerlingen van 3 tot 19 jaar voor op toelating tot het hoger onderwijs.

International Baccalaureate Diploma

 • Nederlandse waardering: vwo-diploma (NLQF* 4+/EQF** 4).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs.

DP Course result (voorheen Certificate)

 • Nederlandse waardering: deelcertificaten op vwo-niveau.
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: omdat er geen afgerond diploma is behaald, biedt dit in Nederland geen toegang tot het hoger onderwijs.

Career-related Certficate of the International Baccalaureate

 • Nederlandse waardering: minimaal havo met beroepsgerichte vakken (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend en beroepsgericht voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger beroepsonderwijs.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

60 jaar onderwijsvergelijking

10 december 2018
Elke dag werken 33 mensen bij Nuffic aan het waarderen van diploma’s van studenten en alumni vanuit de hele wereld. Dit jaar viert de afdeling onderwijsvergelijking haar 60e verjaardag.

Deense lof voor Nederlandse diplomawaardering

12 februari 2018
De erkenningsprocedures van Nuffic zijn snel en flexibel. Er is ook veel waardering voor onze grote inzet voor het verbeteren van erkenning in Europa.

Nuffic Congres 2019

10 oktober 2019 van 09:00 tot 17:00
Van Nelle fabriek, Rotterdam
De onderwijswereld gaat in gesprek over internationalisering.