Onderwijs en diploma's India

Bekijk de Nederlandse waardering van diploma’s uit India. Of download een pdf met uitgebreide informatie over het Indiase onderwijs.

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Indiase onderwijssysteem:
Onderwijssysteem India‌ (180.1 kB)

Gangbare diploma's van India

Bekijk de Nederlandse waardering van de meest voorkomende diploma’s uit India, de opleidingsduur, het soort onderwijs en de functie van deze diploma’s.

Standard X diploma: All India Secondary School Certificate/Indian Certificate of Secondary Education/Secondary School Certificate/Matriculation Certificate

 • Nederlandse waardering: vmbo-t-diploma (NLQF* 2/EQF** 2).
 • Duur van de opleiding: 10 jaar.
 • Soort onderwijs: basisonderwijs en algemeen vormend voortgezet onderwijs (onderbouw).
 • Functie van het diploma: toelating tot de bovenbouw van het algemeen vormend voortgezet onderwijs en tot het middelbaar beroepsonderwijs.

Vocational Diplomas and Certificates

 • Nederlandse waardering: mbo-kwalificatieniveau 2-4 diploma (NLQF 2-4/EQF 2-4).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 3 jaar.
 • Soort onderwijs: middelbaar beroepsonderwijs.

Polytechnic Diploma na Standard X (Basic Diploma)

 • Nederlandse waardering: mbo-kwalificatieniveau 4 diploma (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: middelbaar en hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot de universitaire bacheloropleidingen en tot vervolgopleidingen van de eerste cyclus binnen het hoger beroepsonderwijs (Post Diploma, Advance Diploma).

Standard XII diploma (vocational stream)

 • Nederlandse waardering: mbo-kwalificatieniveau 4 diploma (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: voortgezet beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs.

Standard XII diploma (academic stream): Intermediate Examination Certificate/Higher Secondary School Certificate met als resultaat A t/m E in 5 vakken

 • Nederlandse waardering: havodiploma (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs.

Standard XII diploma (academic stream): All India Senior School Certificate met als resultaat A (A1, A2) of B (B1) in 5 vakken

 • Nederlandse waardering: vwo-diploma (NLQF 4+/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs.

Standard XII diploma (academic stream): Indian School Certificate met als resultaat een gemiddelde van 75% in 5 vakken

 • Nederlandse waardering: vwo-diploma (NLQF 4+/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs.

Polytechnic Diploma na Standard XII (Post Diploma, Advance Diploma)

 • Nederlandse waardering: 2 of 3 jaar hbo (NLQF 5/EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 2 tot 3 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.

General Bachelor of Arts/Bachelor of Science

 • Nederlandse waardering: meestal 2 jaar wo (NLQF 5/EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht or wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot de universitaire masteropleidingen.

General Bachelor of Commerce

 • Nederlandse waardering: 3 jaar hbo (NLQF 5/EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot de universitaire masteropleidingen.

Honours Bachelor of Arts/Bachelor of Science (andere instelling)

 • Nederlandse waardering: 2 jaar wo (NLQF 5/EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot de universitaire masteropleidingen.

Honours Bachelor of Arts/Bachelor of Science (behaald met first class aan een topinstelling)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot de universitaire masteropleidingen.

Honours Bachelor of Commerce

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot de universitaire masteropleidingen.

Bachelor of Engineering

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot de universitaire masteropleidingen.

Bachelor of Agriculture

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot de universitaire masteropleidingen.

Bachelor of Dentistry

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in de tandheelkunde (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot de universitaire masteropleidingen.

Bachelor of Medicine

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in de geneeskunde (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 5 tot 5½ jaar.
 • Soort onderwijs: wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot de universitaire masteropleidingen.

Bachelor of Law

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in de rechtsgeleerdheid (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het tweede jaar van een universitaire master.

Master degree

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het hbo, soms ook bachelor- of mastergraad in het wo (NLQF 6 of 7/EQF 6 of 7).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot een universitaire onderzoeksmaster (Master of Philosophy) en tot het promotietraject.

Master of Philosophy

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

Ben je een particulier of werk je voor een bedrijf?

Bekijk hoe je een diploma kunt laten waarderen.

Werk je bij een onderwijsinstelling?

Bekijk de mogelijkheden voor diplomawaarderingen voor onderwijsinstellingen.

Handreiking 'Examinering in het buitenland' beschikbaar

17 juni 2019
De handreiking ‘Examinering in het buitenland’ maakt helder welke ruimte er voor mbo-opleidingen is om examinering in het buitenland te organiseren.

Nuffic publiceert 6 nieuwe landenbeschrijvingen

24 januari 2019
Nuffic heeft de afgelopen weken weer 6 nieuwe beschrijvingen van buitenlandse onderwijssystemen gepubliceerd: Costa Rica, Hongkong, Luxemburg, Kazachstan, Tunesië en Venezuela.