Onderwijs en diploma's Ierland

Bekijk de Nederlandse waardering van diploma’s uit Ierland. Of download de pdf met uitgebreide informatie over het Ierse onderwijs.

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Ierse onderwijssysteem:
Onderwijssysteem Ierland‌ (286.0 kB)

Gangbare diploma's van Ierland

Bekijk de Nederlandse waardering van de meest voorkomende diploma’s uit Ierland, de opleidingsduur, het soort onderwijs en de functie van deze diploma’s.

Junior Certificate + transition year (3 + 1 jaar)

 • Nederlandse waardering: vmbo-t diploma (NLQF* 2/EQF** 2).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 4 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs (onderbouw).
 • Functie van het diploma: toelating tot de bovenbouw van het algemeen vormend voortgezet onderwijs.

Leaving Certificate Applied

 • Nederlandse waardering: havodiploma voor het algemeen vormende deel en mbo-diploma kwalificatieniveau 2 of 3 voor het beroepsvormende deel (NLQF 4 en 2/3/EQF 4 en 2/3).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar (bovenbouw).
 • Soort onderwijs: algemeen vormend en beroepsgericht voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger beroepsonderwijs.

Leaving Certificate (ten minste 6 examenvakken waarvan ten minste 2 vakken op higher level met een grade A, B of C of H1-H4)

 • Nederlandse waardering: vwo (NLQF 4+/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar (bovenbouw).
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs.

Leaving Certificate Vocational Programme

 • Nederlandse waardering: vwo (NLQF 4+/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs, met een kleine component beroepsgericht voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs.

Higher Certificate

 • Nederlandse waardering: ten minste 2 jaar hbo (NLQF 5/EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot universitaire bachelor opleidingen, waarbij 1 tot 2 jaar vrijstelling kan worden verkregen.

Bachelor’s (ordinary) degree

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot higher diploma en postgraduate diploma.

Bachelor’s (honours) degree

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot vervolgopleidingen van de tweede cyclus binnen het hoger onderwijs (Master en Postgraduate Diploma) en tot vervolgopleidingen van de eerste cyclus binnen het hoger onderwijs (Higher Diploma).

Master’s degree

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het hbo of wo (NLQF 7/ EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

Master of Philosophy

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: wetenschappelijk onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

Ben je een particulier of werk je voor een bedrijf?

Bekijk hoe je een diploma kunt laten waarderen.

Werk je bij een onderwijsinstelling?

Bekijk de mogelijkheden voor diplomawaarderingen voor onderwijsinstellingen.

Hoe bewaak je de kwaliteit van onderwijs op een buitenlandse vestiging?

5 maart 2019
Steeds vaker verzorgen hogeronderwijsinstellingen programma’s in een ander land dan waar ze gevestigd zijn. Maar hoe bewaak je de kwaliteit van je onderwijs op afstand?

Nuffic Congres 2019

19 november 2018
Deel jouw successen en ideeën met de hele onderwijssector!