Onderwijs en diploma's Ierland

Bekijk de Nederlandse waardering van diploma’s uit Ierland. Of download de pdf met uitgebreide informatie over het Ierse onderwijs.

Uitgebreide beschrijving

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Ierse onderwijssysteem.

Onderwijssysteem Ierland‌ (286.0 kB)

Gangbare diploma's van Ierland

Junior Certificate + transition year (3 + 1 jaar)

 • Nederlandse waardering: vmbo-t diploma (NLQF* 2/EQF** 2).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 4 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs (onderbouw).
 • Functie van het diploma: toelating tot de bovenbouw van het algemeen vormend voortgezet onderwijs.

Leaving Certificate Applied

 • Nederlandse waardering: havodiploma voor het algemeen vormende deel en mbo-diploma kwalificatieniveau 2 of 3 voor het beroepsvormende deel (NLQF 4 en 2/3/EQF 4 en 2/3).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar (bovenbouw).
 • Soort onderwijs: algemeen vormend en beroepsgericht voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger beroepsonderwijs.

Leaving Certificate (ten minste 6 examenvakken waarvan ten minste 2 vakken op higher level met een grade A, B of C of H1-H4)

 • Nederlandse waardering: vwo (NLQF 4+/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar (bovenbouw).
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs.

Leaving Certificate Vocational Programme

 • Nederlandse waardering: vwo (NLQF 4+/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs, met een kleine component beroepsgericht voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs.

Higher Certificate

 • Nederlandse waardering: ten minste 2 jaar hbo (NLQF 5/EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot universitaire bachelor opleidingen, waarbij 1 tot 2 jaar vrijstelling kan worden verkregen.

Bachelor’s (ordinary) degree

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot higher diploma en postgraduate diploma.

Bachelor’s (honours) degree

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot vervolgopleidingen van de tweede cyclus binnen het hoger onderwijs (Master en Postgraduate Diploma) en tot vervolgopleidingen van de eerste cyclus binnen het hoger onderwijs (Higher Diploma).

Master’s degree

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het hbo of wo (NLQF 7/ EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

Master of Philosophy

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: wetenschappelijk onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

60 jaar onderwijsvergelijking

10 december 2018
Elke dag werken 33 mensen bij Nuffic aan het waarderen van diploma’s van studenten en alumni vanuit de hele wereld. Dit jaar viert de afdeling onderwijsvergelijking haar 60e verjaardag.

Deense lof voor Nederlandse diplomawaardering

12 februari 2018
De erkenningsprocedures van Nuffic zijn snel en flexibel. Er is ook veel waardering voor onze grote inzet voor het verbeteren van erkenning in Europa.

Nuffic Congres 2019

10 oktober 2019 van 09:00 tot 17:00
Van Nelle fabriek, Rotterdam
De onderwijswereld gaat in gesprek over internationalisering.