Onderwijs en diploma's Finland

meer over:
Bekijk de Nederlandse waardering van diploma’s uit Finland. Of download de pdf met uitgebreide informatie over het Finse onderwijs.

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Finse onderwijssysteem:
Onderwijssysteem Finland (136,1 KB)‌ (136.1 kB)

Gangbare diploma's van Finland

Bekijk de Nederlandse waardering van de meest voorkomende diploma’s uit Finland, de opleidingsduur, het soort onderwijs en de functie van de diploma’s.

Ammatillinen perustutkinto/Yrkesinriktad grundexamen

 • Nederlandse waardering: mbo-kwalificatieniveau 2, 3 of 4 diploma (NLQF* 2-4/EQF** 2-4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsvoorbereidend onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, na het met goed gevolg afleggen van het matriculatie-examen.

Ylioppilastutkintotodistus/Studentexamenbevis/Matriculation Examination Certificate

 • Nederlandse waardering: vwo-diploma (NLQF 4+/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs.

Kandidaatti/Kandidat/Bachelor

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: wetenschappelijk onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot vervolgopleidingen van de tweede cyclus binnen het hoger onderwijs.

Ammattikorkeakoulututkinto/Yrkehögskoleexamen/Bachelor

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 4 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot vervolgopleidingen van de tweede cyclus binnen het universitair hoger onderwijs en, na het voltooien van 3 jaar werkervaring, tot vervolgopleidingen van de tweede cyclus binnen het hoger beroepsonderwijs.

Maisteri/Magister/Master

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: wetenschappelijk onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject en tot universitaire post-masteropleidingen (Lisensiaatti).

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto/Högre yrkeshögskoleexamen/Master

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het hbo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 1,5 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsgericht onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot universitaire post-masteropleidingen (Lisensiaatti).

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

Ben je een particulier of werk je voor een bedrijf?

Bekijk hoe je een diploma kunt laten waarderen.

Werk je bij een onderwijsinstelling?

Bekijk de mogelijkheden voor diplomawaarderingen voor onderwijsinstellingen.

Handreiking 'Examinering in het buitenland' beschikbaar

17 juni 2019
De handreiking ‘Examinering in het buitenland’ maakt helder welke ruimte er voor mbo-opleidingen is om examinering in het buitenland te organiseren.

EfVET-conferentie 2019

23 oktober 2019 09:00 - 26 oktober 2019 18:00
Ponta Delgada
Jaarlijkse conferentie van het Europese netwerk van mbo-opleidingsinstellingen.