Onderwijs en diploma's Finland

Bekijk de Nederlandse waardering van diploma’s uit Finland. Of download de pdf met uitgebreide informatie over het Finse onderwijs.

Uitgebreide beschrijving

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Finse onderwijssysteem.

Onderwijssysteem Finland (136,1 KB)‌ (136.1 kB)

Gangbare diploma's van Finland

Ammatillinen perustutkinto/Yrkesinriktad grundexamen

 • Nederlandse waardering: mbo-kwalificatieniveau 2, 3 of 4 diploma (NLQF* 2-4/EQF** 2-4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsvoorbereidend onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, na het met goed gevolg afleggen van het matriculatie-examen.

Ylioppilastutkintotodistus/Studentexamenbevis/Matriculation Examination Certificate

 • Nederlandse waardering: vwo-diploma (NLQF 4+/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs.

Kandidaatti/Kandidat/Bachelor

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: wetenschappelijk onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot vervolgopleidingen van de tweede cyclus binnen het hoger onderwijs.

Ammattikorkeakoulututkinto/Yrkehögskoleexamen/Bachelor

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 4 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot vervolgopleidingen van de tweede cyclus binnen het universitair hoger onderwijs en, na het voltooien van 3 jaar werkervaring, tot vervolgopleidingen van de tweede cyclus binnen het hoger beroepsonderwijs.

Maisteri/Magister/Master

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: wetenschappelijk onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject en tot universitaire post-masteropleidingen (Lisensiaatti).

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto/Högre yrkeshögskoleexamen/Master

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het hbo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 1,5 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsgericht onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot universitaire post-masteropleidingen (Lisensiaatti).

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

60 jaar onderwijsvergelijking

10 december 2018
Elke dag werken 33 mensen bij Nuffic aan het waarderen van diploma’s van studenten en alumni vanuit de hele wereld. Dit jaar viert de afdeling onderwijsvergelijking haar 60e verjaardag.

Deense lof voor Nederlandse diplomawaardering

12 februari 2018
De erkenningsprocedures van Nuffic zijn snel en flexibel. Er is ook veel waardering voor onze grote inzet voor het verbeteren van erkenning in Europa.

Nuffic Congres 2019

10 oktober 2019 van 09:00 tot 17:00
Van Nelle fabriek, Rotterdam
De onderwijswereld gaat in gesprek over internationalisering.