Onderwijs en diploma's Filipijnen

meer over:
Bekijk de Nederlandse waardering van diploma’s uit de Filipijnen. Of download de pdf met uitgebreide informatie over het Filipijnse onderwijs.

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Filipijnse onderwijssysteem:
Onderwijssysteem Filipijnen‌ (143.0 kB)

Gangbare diploma's van de Filipijnen

Bekijk de Nederlandse waardering van de meest voorkomende diploma’s uit de Filipijnen, de opleidingsduur, het soort onderwijs en de functie van de diploma’s.

High school diploma (katibayan/katunayan)

 • Nederlandse waardering: vmbo-t diploma (NLQF* 2/EQF** 2).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot (het toelatingsexamen van) het hoger onderwijs.

Associate

 • Nederlandse waardering: mbo-diploma kwalificatieniveau 3 of 4 (NLQF 3-4/EQF 3-4).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: postsecundair onderwijs.

Bachelor

 • Nederlandse waardering: 2 jaar hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 tot 5 jaar.
 • Soort onderwijs: 1e cyclus hoger onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot masteropleidingen.

Bachelor (behaald aan een centre of excellence)

 • Nederlandse waardering: graad van bachelor in het hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 tot 5 jaar.
 • Soort onderwijs: 1e cyclus hoger onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot masteropleidingen.

Bachelor of Veterinary/Dental Science

 • Nederlandse waardering: 2 jaar wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 6 jaar.
 • Soort onderwijs: 1e cyclus hoger onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot masteropleidingen.

Doctor of Medicine

 • Nederlandse waardering: graad van bachelor in het wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: 1e cyclus hoger onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot masteropleidingen en tot het beroepsexamen.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

Ben je een particulier of werk je voor een bedrijf?

Bekijk hoe je een diploma kunt laten waarderen.

Werk je bij een onderwijsinstelling?

Bekijk de mogelijkheden voor diplomawaarderingen voor onderwijsinstellingen.

Handreiking 'Examinering in het buitenland' beschikbaar

17 juni 2019
De handreiking ‘Examinering in het buitenland’ maakt helder welke ruimte er voor mbo-opleidingen is om examinering in het buitenland te organiseren.