Onderwijs en diploma's Ethiopië

Bekijk de Nederlandse waardering van diploma’s uit Ethiopië. Of download de pdf met uitgebreide informatie over het Ethiopische onderwijs.

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Ethiopische onderwijssysteem:
Onderwijssysteem Ethiopië‌ (1.9 MB)

Gangbare diploma's van Ethiopië

Bekijk de Nederlandse waardering van de meest voorkomende diploma’s uit Ethiopië, de opleidingsduur, het soort onderwijs en de functie van de diploma’s.

Ethiopian General Secondary Education Certificate/10th Grade National Examination

 • Nederlandse waardering: vmbo-t-diploma (NLQF* 2/EQF** 2).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot de bovenbouw van het algemeen vormend voortgezet onderwijs en tot het middelbaar beroepsonderwijs (technical and vocational education and training).

Diploma Technical and Vocational Education

 • Nederlandse waardering: mbo-diploma, kwalificatieniveau 2 of 3 (NLQF 2 of 3/EQF 2 of 3).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: middelbaar beroepsonderwijs.

Ethiopian School Leaving Certificate/Ethiopian Higher Education Entrance Examination (ten minste 6 vakken met A, B of C)

 • Nederlandse waardering: havodiploma (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot het hoger onderwijs.

Diploma behaald aan een universiteit of College (1 jaar)

 • Nederlandse waardering: 1 jaar hbo (NLQF 5/EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 1 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot de universitaire bacheloropleiding, eventueel met vrijstellingen.

Diploma behaald aan een universiteit of College (2 jaar)

 • Nederlandse waardering: 2 jaar hbo (NLQF 5/EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot de universitaire bacheloropleiding, eventueel met vrijstellingen.

Bachelor (3 jaar), afgegeven vanaf 2006-2007

 • Nederlandse waardering: 3 jaar hbo of 1 jaar wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot de universitaire master.

Bachelor (4 jaar)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of 2 jaar wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot de universitaire master.

Master (2 jaar)

 • Nederlandse waardering: 1-jarige mastergraad in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot het promotietraject.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

Ben je een particulier of werk je voor een bedrijf?

Bekijk hoe je een diploma kunt laten waarderen.

Werk je bij een onderwijsinstelling?

Bekijk de mogelijkheden voor diplomawaarderingen voor onderwijsinstellingen.

Statement van Nuffic over coronavirus

13 maart 2020
Bericht van directeur Freddy Weima over het coronavirus.

Hoe bewaak je de kwaliteit van onderwijs op een buitenlandse vestiging?

5 maart 2019
Steeds vaker verzorgen hogeronderwijsinstellingen programma’s in een ander land dan waar ze gevestigd zijn. Maar hoe bewaak je de kwaliteit van je onderwijs op afstand?