Onderwijs en diploma's Ethiopië

Bekijk de Nederlandse waardering van diploma’s uit Ethiopië. Of download de pdf met uitgebreide informatie over het Ethiopische onderwijs.

Uitgebreide beschrijving

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Ethiopische onderwijssysteem.

Onderwijssysteem Ethiopië‌ (1.9 MB)

Gangbare diploma's van Ethiopië


Ethiopian General Secondary Education Certificate/10th Grade National Examination

 • Nederlandse waardering: vmbo-t diploma (NLQF* 2/EQF** 2).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot de bovenbouw van het algemeen vormend voortgezet onderwijs en tot het middelbaar beroepsonderwijs (technical and vocational education and training).

Diploma Technical and Vocational Education

 • Nederlandse waardering: mbo-kwalificatieniveau 2 of 3 diploma (NLQF 2 of 3/EQF 2 of 3).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: middelbaar beroepsonderwijs.

Ethiopian School Leaving Certificate/Ethiopian Higher Education Entrance Examination (ten minste 6 vakken met A, B of C)

 • Nederlandse waardering: havodiploma (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs.

Diploma behaald aan een universiteit of College (1 jaar)

 • Nederlandse waardering: 1 jaar hbo (NLQF 5/EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 1 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot de universitaire bacheloropleiding, eventueel met vrijstellingen.

Diploma behaald aan een universiteit of College (2 jaar)

 • Nederlandse waardering: 2 jaar hbo (NLQF 5/EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsgericht onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot de universitaire bacheloropleiding, eventueel met vrijstellingen.

Bachelor (3 jaar, afgegeven vanaf 2006-2007)

 • Nederlandse waardering: 3 jaar hbo of 1 jaar wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot de universitaire master.

Bachelor (4 jaar)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of 2 jaar wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot de universitaire master.

Master (2 jaar)

 • Nederlandse waardering: 1-jarige mastergraad in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

60 jaar onderwijsvergelijking

10 december 2018
Elke dag werken 33 mensen bij Nuffic aan het waarderen van diploma’s van studenten en alumni vanuit de hele wereld. Dit jaar viert de afdeling onderwijsvergelijking haar 60e verjaardag.

Deense lof voor Nederlandse diplomawaardering

12 februari 2018
De erkenningsprocedures van Nuffic zijn snel en flexibel. Er is ook veel waardering voor onze grote inzet voor het verbeteren van erkenning in Europa.

Nuffic Congres 2019

10 oktober 2019 van 09:00 tot 17:00
Van Nelle fabriek, Rotterdam
De onderwijswereld gaat in gesprek over internationalisering.