Onderwijs en diploma's Estland

Bekijk de Nederlandse waardering van diploma’s uit Estland. Of download de pdf met uitgebreide informatie over het Estse onderwijs.

Uitgebreide beschrijving

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Estse onderwijssysteem.

Onderwijssysteem Estland‌ (7.1 MB)

Gangbare diploma's van Estland


Põhikooli lõputunnistus

 • Nederlandse waardering: vmbo-t diploma (NLQF* 2/EQF** 2).
 • Duur van de opleiding: 9 jaar.
 • Soort onderwijs: basisonderwijs en algemeen vormend voortgezet onderwijs (onderbouw).
 • Functie van het diploma: toelating tot de bovenbouw van het algemeen vormend voortgezet onderwijs.

Lõputunnistus põhihariduse baasil kutseõppe läbimise kohta

 • Nederlandse waardering: mbo-kwalificatieniveau 2 of 3 diploma (NLQF 2 of 3/EQF 2 of 3).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 2,5 jaar.
 • Soort onderwijs: voortgezet beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het middelbaar beroepsonderwijs (Lõputunnistus keskhariduse baasil kutseõppe läbimise kohta), na het volgen van 1 jaar extra algemeen vormend onderwijs.

Lõputunnistus keskhariduse baasil kutseõppe läbimise kohta

 • Nederlandse waardering: mbo-kwalificatieniveau 2, 3 of 4 diploma (NLQF 2-4/EQF 2-4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: middelbaar beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot vervolgopleidingen van de eerste cyclus binnen het hoger beroepsonderwijs (Rakenduskõrgharidusõppe diplom).

Lõputunnistus kutsekeshariduse omandamise kohta

 • Nederlandse waardering: mbo-kwalificatieniveau 1 of 2 diploma voor het beroepsvormende deel en havodiploma voor het algemeen vormende deel (NLQF 1, 2 of 4/EQF 1, 2 of 4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: middelbaar beroepsonderwijs.

Gümnaasiumi lõputunnistus

 • Nederlandse waardering: vwo-diploma (NLQF 4+/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs.

Bakalaureusekraad (Ülikool)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het wo of hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot vervolgopleidingen van de tweede cyclus binnen het hoger onderwijs (Magistrikraad aan een Ülikool of een Rakduskõrgkool).

Magistrikraad (1-2 jaar, Ülikool)

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het wo of hbo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

Magistrikraad (5-6 jaar, Ülikool)

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 5 tot 6 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

Rakenduskõrgharidusõppe diplom (Rakenduskõrgkool)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 4 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot vervolgopleidingen van de tweede cyclus binnen het hoger onderwijs (Magistrikraad aan een Ülikool of een Rakduskõrgkool).

Magistrikraad (Rakenduskõrgkool)

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het hbo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsgericht onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

60 jaar onderwijsvergelijking

10 december 2018
Elke dag werken 33 mensen bij Nuffic aan het waarderen van diploma’s van studenten en alumni vanuit de hele wereld. Dit jaar viert de afdeling onderwijsvergelijking haar 60e verjaardag.

Deense lof voor Nederlandse diplomawaardering

12 februari 2018
De erkenningsprocedures van Nuffic zijn snel en flexibel. Er is ook veel waardering voor onze grote inzet voor het verbeteren van erkenning in Europa.

Nuffic Congres 2019

10 oktober 2019 van 09:00 tot 17:00
Van Nelle fabriek, Rotterdam
De onderwijswereld gaat in gesprek over internationalisering.