Onderwijs en diploma's Eritrea

Bekijk de Nederlandse waardering van diploma’s uit Eritrea. Of download de pdf met uitgebreide informatie over het Eritrese onderwijs.

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Eritrese onderwijssysteem:
Onderwijssysteem Eritrea (106,3 KB)‌ (106.3 kB)

Gangbare diploma's van Eritrea

Bekijk de Nederlandse waardering van de meest voorkomende diploma’s uit Eritrea, de opleidingsduur, het soort onderwijs en de functie van de diploma’s.

Diploma (TVET)

 • Nederlandse waardering: meestal mbo-diploma kwalificatieniveau 2 (NLQF* 2/EQF** 2).
 • Duur van de opleiding: 2-3 jaar.
 • Soort onderwijs: middelbaar beroepsgericht onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot beroepen als automonteur, elektromonteur, metaalbewerker etc.

Eritrean Secondary Education Certificate Examination (science and social science, commerce)

 • Nederlandse waardering: havodiploma (NLQF 4/EQF 4), mits minimaal een GPA van 2.0 is behaald.
 • Duur van de opleiding: 7 jaar (3 jaar onderbouw en 4 jaar bovenbouw).
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot het hoger onderwijs.

Diploma

 • Nederlandse waardering: 2 of 3 jaar hoger beroepsonderwijs (NLQF 6/EQF 6) of naar niveau (niet naar inhoud en doelstelling) het vwo-diploma (NLQF 4+/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 2-3 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of meer academisch.
 • Functie van het diploma: (in principe) toelating tot instroom in bacheloropleidingen.

Bachelor of Arts/Bachelor of Science

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of 2 jaar wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot masteropleidingen.

Bachelor of Engineering/Bachelor of Law/Bachelor of Science in Pharmacy

 • Nederlandse waardering: ten minste de graad van bachelor in het hbo of bachelor in het wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 5 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: (in principe) toelating tot masteropleidingen.

Bachelor of Medicine/Bachelor of Dentistry

 • Nederlandse waardering: ten minste de graad van bachelor in het wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 6 jaar.
 • Soort onderwijs: wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: (in principe) toelating tot masteropleidingen.

Master's Degree

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het hbo of in het wo (1-jarige opleiding) (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

Ben je een particulier of werk je voor een bedrijf?

Bekijk hoe je een diploma kunt laten waarderen.

Werk je bij een onderwijsinstelling?

Bekijk de mogelijkheden voor diplomawaarderingen voor onderwijsinstellingen.

Handreiking 'Examinering in het buitenland' beschikbaar

17 juni 2019
De handreiking ‘Examinering in het buitenland’ maakt helder welke ruimte er voor mbo-opleidingen is om examinering in het buitenland te organiseren.

Nuffic publiceert 6 nieuwe landenbeschrijvingen

24 januari 2019
Nuffic heeft de afgelopen weken weer 6 nieuwe beschrijvingen van buitenlandse onderwijssystemen gepubliceerd: Costa Rica, Hongkong, Luxemburg, Kazachstan, Tunesië en Venezuela.