Onderwijs en diploma's Egypte

Bekijk de Nederlandse waardering van diploma’s uit Egypte. Of download de pdf met uitgebreide informatie over het Egyptische onderwijs.

Uitgebreide beschrijving

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Egyptische onderwijssysteem.

Onderwijssysteem Egypte‌ (6.5 MB)

Gangbare diploma's van Egypte


Basic Education Certificate

 • Nederlandse waardering: ongeveer 2 jaar havo (NLQF* 2/EQF** 2).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot aansluitend algemeen voortgezet onderwijs, of tot beroepsonderwijs aan een technical secondary school.

Secondary School Technical Diploma

 • Nederlandse waardering: mbo-kwalificatieniveau 2-3 diploma (NLQF 2 of 3/EQF 2 of 3).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 5 jaar .
 • Soort onderwijs: middelbaar beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot een postsecundaire opleiding in een overeenkomstige richting aan een Intermediate (Technical) Institute of tot een opleiding van de eerste cyclus binnen het hoger beroepsgericht onderwijs, als een eindresultaat behaald is van ten minste 70 procent.

Diploma of Advanced Technical Studies

 • Nederlandse waardering: mbo-kwalificatieniveau 3-4 diploma (NLQF 3 of 4/EQF 3 of 4).
 • Duur van de opleiding: 5 jaar.
 • Soort onderwijs: middelbaar beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot vervolgopleidingen van de eerste cyclus binnen het hoger beroepsonderwijs en soms van het universitair hoger onderwijs, als een eindresultaat behaald is van ten minste 75 procent.

General Secondary Education Certificate

 • Nederlandse waardering: havo-diploma (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs.

Technical Institute Diploma

 • Nederlandse waardering: mbo-kwalificatieniveau 4 diploma (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: postsecundair onderwijs (middelbaar- of hoger beroepsonderwijs).
 • Functie van het diploma: toelating tot vervolgopleidingen van de eerste cyclus binnen het hoger onderwijs, als een eindresultaat van ten minste 75 procent is behaald.

Higher Diploma of Technology

 • Nederlandse waardering: 3 jaar hbo (hoger technisch onderwijs) (NLQF 5/EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.

Bachelorgraad (Higher Institutes)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.

Bachelorgraad (University)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of 2 jaar wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 tot 5 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot vervolgopleidingen van de tweede cyclus binnen het hoger onderwijs (Master of Diploma of Higher Studies).

Diploma of Higher Studies (1 jaar)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het wo of mastergraad in het hbo (NLQF 6 of 7/EQF 6 of 7).
 • Duur van de opleiding: 1 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.

Diploma of Higher Studies (2 jaar)

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het wo of hbo (EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.

Mastergraad

 • Nederlandse waardering: 1 jarige mastergraad in het wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

60 jaar onderwijsvergelijking

10 december 2018
Elke dag werken 33 mensen bij Nuffic aan het waarderen van diploma’s van studenten en alumni vanuit de hele wereld. Dit jaar viert de afdeling onderwijsvergelijking haar 60e verjaardag.

Deense lof voor Nederlandse diplomawaardering

12 februari 2018
De erkenningsprocedures van Nuffic zijn snel en flexibel. Er is ook veel waardering voor onze grote inzet voor het verbeteren van erkenning in Europa.

Nuffic Congres 2019

10 oktober 2019 van 09:00 tot 17:00
Van Nelle fabriek, Rotterdam
De onderwijswereld gaat in gesprek over internationalisering.