Onderwijs en diploma's Denemarken

meer over:
Bekijk de Nederlandse waardering van diploma’s uit Denemarken. Of download de pdf met uitgebreide informatie over het Deense onderwijs.

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Deense onderwijssysteem:
Onderwijssysteem Denemarken‌ (4.0 MB)

Gangbare diploma's van Denemarken

Bekijk de Nederlandse waardering van de meest voorkomende diploma’s uit Denemarken, de opleidingsduur, het soort onderwijs en de functie van de diploma’s.

VET Diploma

 • Nederlandse waardering: mbo-kwalificatieniveau 2, 3 of 4 diploma (NLQF* 2-4/EQF** 2-4).
 • Duur van de opleiding: 2 tot 5 jaar.
 • Soort onderwijs: voortgezet beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot het kort hoger beroepsonderwijs, als wordt voldaan aan de programmaspecifieke eisen.

Højere Handelseksamen (HHX)/Højere Teknisk Eksamen (HTX)

 • Nederlandse waardering: mbo-kwalificatieniveau 4 diploma en vwo-diploma voor het algemeen vormende deel (NLQF 4/4+/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs.

Studentereksamenbevis (STX)/Bevis for Højere Forberedelseseksamen (HF)

 • Nederlandse waardering: vwo-diploma (NLQF 4+/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs.

Academy Profession degree (AK)

 • Nederlandse waardering: 2 jaar hbo (NLQF 5/EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot opleidingen in het hoger beroepsonderwijs (Professionsbachelor), soms met vrijstellingen.

Professional Bachelor’s degree/professionsbachelor

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 4,5 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot de opleidingen van de tweede cyclus binnen het universitair hoger onderwijs (Candidatus/Master’s degree).

Bachelor’s degree (BA/BSc) (universiteit)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot de opleidingen van de tweede cyclus binnen het universitair hoger onderwijs (Candidatus/Master’s degree).

Candidatus degree (MA/MSc)

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

Ben je een particulier of werk je voor een bedrijf?

Bekijk hoe je een diploma kunt laten waarderen.

Werk je bij een onderwijsinstelling?

Bekijk de mogelijkheden voor diplomawaarderingen voor onderwijsinstellingen.

Handreiking 'Examinering in het buitenland' beschikbaar

17 juni 2019
De handreiking ‘Examinering in het buitenland’ maakt helder welke ruimte er voor mbo-opleidingen is om examinering in het buitenland te organiseren.

EfVET-conferentie 2019

23 oktober 2019 09:00 - 26 oktober 2019 18:00
Ponta Delgada
Jaarlijkse conferentie van het Europese netwerk van mbo-opleidingsinstellingen.