Onderwijs en diploma's Denemarken

Bekijk de Nederlandse waardering van diploma’s uit Denemarken. Of download de pdf met uitgebreide informatie over het Deense onderwijs.

Uitgebreide beschrijving

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Deense onderwijssysteem.

Onderwijssysteem Denemarken‌ (4.0 MB)

Gangbare diploma's van Denemarken


VET Diploma

 • Nederlandse waardering: mbo-kwalificatieniveau 2, 3 of 4 diploma (NLQF* 2-4/EQF** 2-4).
 • Duur van de opleiding: 2 tot 5 jaar.
 • Soort onderwijs: voortgezet beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot het kort hoger beroepsonderwijs, als wordt voldaan aan de programmaspecifieke eisen.

Højere Handelseksamen (HHX)/Højere Teknisk Eksamen (HTX)

 • Nederlandse waardering: mbo-kwalificatieniveau 4 diploma en vwo-diploma voor het algemeen vormende deel (NLQF 4/4+/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs.

Studentereksamenbevis (STX)/Bevis for Højere Forberedelseseksamen (HF)

 • Nederlandse waardering: vwo-diploma (NLQF 4+/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs.

Academy Profession degree (AK)

 • Nederlandse waardering: 2 jaar hbo (NLQF 5/EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot opleidingen in het hoger beroepsonderwijs (Professionsbachelor), soms met vrijstellingen.

Professional Bachelor’s degree/professionsbachelor

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 4,5 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot de opleidingen van de tweede cyclus binnen het universitair hoger onderwijs (Candidatus/Master’s degree).

Bachelor’s degree (BA/BSc) (universiteit)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot de opleidingen van de tweede cyclus binnen het universitair hoger onderwijs (Candidatus/Master’s degree).

Candidatus degree (MA/MSc)

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

60 jaar onderwijsvergelijking

10 december 2018
Elke dag werken 33 mensen bij Nuffic aan het waarderen van diploma’s van studenten en alumni vanuit de hele wereld. Dit jaar viert de afdeling onderwijsvergelijking haar 60e verjaardag.

Deense lof voor Nederlandse diplomawaardering

12 februari 2018
De erkenningsprocedures van Nuffic zijn snel en flexibel. Er is ook veel waardering voor onze grote inzet voor het verbeteren van erkenning in Europa.

Nuffic Congres 2019

10 oktober 2019 van 09:00 tot 17:00
Van Nelle fabriek, Rotterdam
De onderwijswereld gaat in gesprek over internationalisering.