Onderwijs en diploma's Colombia

Bekijk de Nederlandse waardering van diploma’s uit Colombia. Of download de pdf met uitgebreide informatie over het Colombiaanse onderwijs.

Uitgebreide beschrijving

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Colombiaanse onderwijssysteem.

Onderwijssysteem Colombia‌ (120.6 kB)

Gangbare diploma's van Colombia

Técnico Profesional

 • Nederlandse waardering: mbo-kwalificatieniveau 2, 3 of 4 diploma (NLQF* 2-4/EQF** 2-4).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: middelbaar beroepsgericht onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot een vervolgopleiding van de eerste cyclus binnen het hoger beroepsgericht onderwijs (Tecnólogo).

Bachiller Académico

 • Nederlandse waardering: ongeveer havodiploma (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het universitair hoger onderwijs, na het met goed gevolg afleggen van staatsexamens (Examen de Estado/ICFES).

Tecnólogo

 • Nederlandse waardering: ten minste mbo-kwalificatieniveau 4 diploma (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 2 tot 3 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsgericht onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot een vervolgopleiding van de eerste cyclus binnen het hoger beroepsgericht onderwijs (Tecnólogo especializado) of, na 1 jaar praktijkervaring, tot een vervolgopleiding van eerste cyclus binnen het universitair hoger onderwijs (Licenciado/Título Profesional).

Tecnólogo Espcializado

 • Nederlandse waardering: ten hoogste 2 jaar hbo (NLQF 5/EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsgericht onderwijs.

Licenciado/Título professional

 • Nederlandse waardering: graad van bachelor in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 5 tot 7 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot vervolgopleidingen van de tweede cyclus binnen het hoger onderwijs (Magister en Espcialista).

Especialista

 • Nederlandse waardering: ten minste graad van bachelor in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.

Magister

 • Nederlandse waardering: graad van master in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

* NLQF =Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

60 jaar onderwijsvergelijking

10 december 2018
Elke dag werken 33 mensen bij Nuffic aan het waarderen van diploma’s van studenten en alumni vanuit de hele wereld. Dit jaar viert de afdeling onderwijsvergelijking haar 60e verjaardag.

Deense lof voor Nederlandse diplomawaardering

12 februari 2018
De erkenningsprocedures van Nuffic zijn snel en flexibel. Er is ook veel waardering voor onze grote inzet voor het verbeteren van erkenning in Europa.

Nuffic Congres 2019

10 oktober 2019 van 09:00 tot 17:00
Van Nelle fabriek, Rotterdam
De onderwijswereld gaat in gesprek over internationalisering.