Onderwijs en diploma's Bulgarije

meer over:
Bekijk de Nederlandse waardering van diploma's uit Bulgarije. Of download de pdf met uitgebreide informatie over het Bulgaarse onderwijs.

Download de pdf met uitgebreide informatie over het onderwijssysteem van Bulgarije:
Onderwijssysteem Bulgarije‌ (145.4 kB)

Gangbare diploma's van Bulgarije

Bekijk de Nederlandse waardering van de meest voorkomende diploma’s uit Bulgarije, de opleidingsduur, het soort onderwijs en de functie van de diploma’s.

Diploma za Sredno Obrazovanje- Диплома за средна (cпециално) образовагие with a professional qualification (квалификация) (vocational stream)

 • Nederlandse waardering: mbo-kwalificatieniveau 3 diploma voor het beroepsgerichte deel en havodiploma voor het algemeen vormende deel (NLQF* 3 of 4/EQF** 3 of 4).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: middelbaar beroepsgericht onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens (Konkursen).

Diploma za Sredno Obrazovanie - Диплома за средна образовагие (academic stream)

 • Nederlandse waardering: vwo-diploma (NLQF 4+/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens (Konkursen).

Diploma za Zavarsheno Poluvisshe Obrazovanie with a degree Specialist

 • Nederlandse waardering: ten hoogste een bachelorgraad in het hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsgericht onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot 2-jarige vervolgopleidingen van de tweede cyclus binnen het hoger onderwijs (Diploma za visshe obrazovanie - Magister).

Diplom za visshe obrazovanie na obrazovatelno kvalifikatsionna stepen (Profesionalen) Bakalavr - Диплома за висше образоние на образователно-квалификационна степен бакалавр

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 4 jaar.
 • Soort onderwijs: kan zowel beroepsgericht als wetenschappelijk zijn.
 • Functie van het diploma: toelating tot 1-jarige vervolgopleidingen van de tweede cyclus binnen het hoger onderwijs (Diploma za visshe obrazovanie - Magister).

Diploma za visshe obrazovanie na obrazovatelno kvalifikatsionna stepen Magister - Диплома за висше образоние на образователно-квалификационна степен магистер

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 of 2 jaar.
 • Soort onderwijs: kan zowel beroepsgericht als wetenschappelijk zijn.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

Ben je een particulier of werk je voor een bedrijf?

Bekijk hoe je een diploma kunt laten waarderen.

Werk je bij een onderwijsinstelling?

Bekijk de mogelijkheden voor diplomawaarderingen voor onderwijsinstellingen.

Handreiking 'Examinering in het buitenland' beschikbaar

17 juni 2019
De handreiking ‘Examinering in het buitenland’ maakt helder welke ruimte er voor mbo-opleidingen is om examinering in het buitenland te organiseren.

Nuffic publiceert 6 nieuwe landenbeschrijvingen

24 januari 2019
Nuffic heeft de afgelopen weken weer 6 nieuwe beschrijvingen van buitenlandse onderwijssystemen gepubliceerd: Costa Rica, Hongkong, Luxemburg, Kazachstan, Tunesië en Venezuela.