Onderwijs en diploma's Bulgarije

Bekijk de Nederlandse waardering van diploma's uit Bulgarije. Of download de pdf met uitgebreide informatie over het Bulgaarse onderwijs.

Uitgebreide beschrijving

Download de pdf met uitgebreide informatie over het onderwijssysteem van Bulgarije.

Onderwijssysteem Bulgarije‌ (145.4 kB)

Gangbare diploma's van Bulgarije

Diploma za Sredna Obrazovanje- Диплома за средна (cпециално) образовагие with a professional qualification (квалификация) (vocational stream)

 • Nederlandse waardering: mbo-kwalificatieniveau 3 diploma voor het beroepsgerichte deel en havodiploma voor het algemeen vormende deel (NLQF* 3 of 4/EQF** 3 of 4).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: middelbaar beroepsgericht onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens (Konkursen).

Diploma za Sredno Obrazovanie - Диплома за средна образовагие (academic stream)

 • Nederlandse waardering: vwo-diploma (NLQF 4+/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens (Konkursen).

Diploma za Zavarsheno Poluvisshe Obrazovanie with a degree Specialist

 • Nederlandse waardering: ten hoogste een bachelorgraad in het hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsgericht onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot 2-jarige vervolgopleidingen van de tweede cyclus binnen het hoger onderwijs (Diploma za visshe obrazovanie - Magister).

Diplom za visshe obrazovanie na obrazovatelno kvalifikatsionna stepen (Profesionalen) Bakalavr - Диплома за висше образоние на образователно-квалификационна степен бакалавр

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 4 jaar.
 • Soort onderwijs: kan zowel beroepsgericht als wetenschappelijk zijn.
 • Functie van het diploma: toelating tot 1-jarige vervolgopleidingen van de tweede cyclus binnen het hoger onderwijs (Diploma za visshe obrazovanie - Magister).

Diploma za visshe obrazovanie na obrazovatelno kvalifikatsionna stepen Magister - Диплома за висше образоние на образователно-квалификационна степен магистер

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 of 2 jaar.
 • Soort onderwijs: kan zowel beroepsgericht als wetenschappelijk zijn.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

Nuffic Congres 2019

19 november 2018
Deel jouw successen en ideeën met de hele onderwijssector!

Nuffic Congres 2019

10 oktober 2019 van 09:00 tot 17:00
Van Nelle fabriek, Rotterdam
De onderwijswereld gaat in gesprek over internationalisering.