Onderwijs en diploma's Brazilië

Bekijk de Nederlandse waardering van diploma's uit Brazilië. Of download de pdf met uitgebreide informatie over het Braziliaanse onderwijs.

Download de pdf met uitgebreide informatie over het onderwijssysteem van Brazilië:
Onderwijssysteem Brazilië‌ (244.3 kB)

Gangbare diploma's van Brazilië

Bekijk de Nederlandse waardering van de meest voorkomende diploma’s uit Brazilië, de opleidingsduur, het soort onderwijs en de functie van de diploma’s.

Técnico de Nivel Médio/Diploma de Ensino Médio Com Habilitação

 • Nederlandse waardering: mbo-kwalificatieniveau 1 tot 4 diploma (NLQF* 1 tot 4/EQF** 1 tot 4).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 4 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot het hoger onderwijs, mits de toelatingsexamens (Vestibular/ENEM) met goed gevolg zijn afgelegd.

Certificado de Conclusão de 2º Grau/Certificado de Conclusão de Ensino Médio

 • Nederlandse waardering: ongeveer havodiploma (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot het hoger onderwijs, mits de toelatingsexamens (Vestibular/ENEM) met goed gevolg zijn afgelegd.

Tecnólogo

 • Nederlandse waardering: ongeveer 1 jaar hbo (NLQF 5/EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 3 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot vervolgopleidingen van de tweede cyclus in het hoger beroepsonderwijs (Mestrado Profissional) en initiële universitaire opleidingen (Bacharel).

Bacharel

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 tot 6 jaar.
 • Soort onderwijs: wetenschappelijk of beroepsgericht.
 • Functie van het diploma: toegang tot universitaire masteropleidingen (Mestrado).

Licenciado

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo (hoger pedagogisch onderwijs) (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 tot 6 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot universitaire masteropleidingen (Mestrado).

Mestre

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het wo (1-jarig) (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: wetenschappelijk onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot het promotietraject.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

Ben je een particulier of werk je voor een bedrijf?

Bekijk hoe je een diploma kunt laten waarderen.

Werk je bij een onderwijsinstelling?

Bekijk de mogelijkheden voor diplomawaarderingen voor onderwijsinstellingen.

Handreiking 'Examinering in het buitenland' beschikbaar

17 juni 2019
De handreiking ‘Examinering in het buitenland’ maakt helder welke ruimte er voor mbo-opleidingen is om examinering in het buitenland te organiseren.

Nuffic publiceert 6 nieuwe landenbeschrijvingen

24 januari 2019
Nuffic heeft de afgelopen weken weer 6 nieuwe beschrijvingen van buitenlandse onderwijssystemen gepubliceerd: Costa Rica, Hongkong, Luxemburg, Kazachstan, Tunesië en Venezuela.