Onderwijs en diploma's Bosnië en Herzegovina

Bekijk de Nederlandse waardering van diploma's uit Bosnië en Herzegovina. Of download de pdf met uitgebreide informatie over het Bosnisch-Herzegoviniaanse onderwijs.

Uitgebreide beschrijving

Download de pdf met uitgebreide informatie over het onderwijssysteem van Bosnië en Herzegovina.

Onderwijssysteem Bosnië en Herzegovina‌ (278.3 kB)

Gangbare diploma's van Bosnië en Herzegovina

Diploma o položenom maturskom ispitu/Diploma o završenoj srednjoj školi*

 • Nederlandse waardering: vwo-diploma (NLQF** 4+/EQF*** 4).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar (bovenbouw).
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs of gecombineerd algemeen vormend en beroepsgericht voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot het hoger onderwijs.

Diploma eerste cyclus

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 of 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot de tweede cyclus en tot de arbeidsmarkt.

Diploma tweede cyclus

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 of 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot de derde cyclus (promotietraject).

Diplomirani + vakgebied (voor 2007-2008 gestart)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4-6 jaar, meestal 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot specialistische vervolgopleidingen en tot de arbeidsmarkt.

* Of een vergelijkbare naam, want er zijn veel varianten.
* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

60 jaar onderwijsvergelijking

10 december 2018
Elke dag werken 33 mensen bij Nuffic aan het waarderen van diploma’s van studenten en alumni vanuit de hele wereld. Dit jaar viert de afdeling onderwijsvergelijking haar 60e verjaardag.

Deense lof voor Nederlandse diplomawaardering

12 februari 2018
De erkenningsprocedures van Nuffic zijn snel en flexibel. Er is ook veel waardering voor onze grote inzet voor het verbeteren van erkenning in Europa.

Nuffic Congres 2019

10 oktober 2019 van 09:00 tot 17:00
Van Nelle fabriek, Rotterdam
De onderwijswereld gaat in gesprek over internationalisering.