Onderwijs en diploma's België

Bekijk de Nederlandse waardering van diploma's uit België. Of download de pdf met uitgebreide informatie over het Belgische onderwijs.

Uitgebreide beschrijving

Download de pdf met uitgebreide informatie over het onderwijssysteem van België.

Onderwijssysteem België‌ (312.6 kB)

Gangbare diploma's van Vlaanderen

Vlaanderen

Diploma van Secundair Onderwijs, richting Beroepssecundair Onderwijs (BSO)

 • Nederlandse waardering: mbo-diploma kwalificatieniveau 4 (NLQF* 4/EQF** 4).
 • Duur van de opleiding: 7 jaar.
 • Soort onderwijs: middelbaar beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs.

Diploma van secundair onderwijs richting Kunst Secundair Onderwijs (KSO)/Technisch Secundair Onderwijs (TSO)

 • Nederlandse waardering: vwo-diploma, soms een havodiploma met beroepsgerichte vakken (NLQF 4+/4 /EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 6 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs.

Diploma van Secundair Onderwijs, richting Algemeen Secundair Onderwijs (ASO)

 • Nederlandse waardering: vwo-diploma (NLQF 4+/4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 6 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs.

Diploma Academisch gerichte bachelor/Academisch gerichte bachelor-na-bachelor

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: wetenschappelijk onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot universitaire masters.

Diploma Professioneel gerichte bachelor/Professioneel gerichte bachelor-na-bachelor

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo (NLQF 5/EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot universitaire masters, na afronding van een schakelprogramma.

Diploma Master/Master-na-master

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het wo, soms mastergraad in het hbo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: wetenschappelijk onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

Diploma van Gegradueerde (HBO5)

 • Nederlandse waardering: Associate’s Degree (NLQF 5/EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.

Gangbare diploma's van Wallonië

Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur, enseignement professionnel

 • Nederlandse waardering: mbo-diploma kwalificatieniveau 4 (NLQF* 4/EQF** 4).
 • Duur van de opleiding: 6 tot 7 jaar.
 • Soort onderwijs: middelbaar beroepsgericht onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs.

Certificat d'Enseignement Secondaire Supérieur, enseignement artistique/technique

 • Nederlandse waardering: vwo-diploma of havodiploma met beroepsgerichte vakken (NLQF 4+/4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 6 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs.

Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur, enseignement general

 • Nederlandse waardering: vwo-diploma, soms een havodiploma met beroepsgerichte vakken (NLQF 4+/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 6 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs

Grade de Bachelier (universitair onderwijs)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: wetenschappelijk onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot de universitaire master (Grade académique de Master).

Grade de Bachelier (type long)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 5 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot de universitaire master, na afronding van een schakelprogramma.

Bachelier professionalisant (type court) en Bachelier de spécialisation

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo (NlQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 4 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot de universitaire master, na afronding van een schakelprogramma.

Grade de Master/Master specialisation (mits een national erkende graad)

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het wo of hbo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: wetenschappelijk onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

60 jaar onderwijsvergelijking

10 december 2018
Elke dag werken 33 mensen bij Nuffic aan het waarderen van diploma’s van studenten en alumni vanuit de hele wereld. Dit jaar viert de afdeling onderwijsvergelijking haar 60e verjaardag.

Deense lof voor Nederlandse diplomawaardering

12 februari 2018
De erkenningsprocedures van Nuffic zijn snel en flexibel. Er is ook veel waardering voor onze grote inzet voor het verbeteren van erkenning in Europa.

Nuffic Congres 2019

10 oktober 2019 van 09:00 tot 17:00
Van Nelle fabriek, Rotterdam
De onderwijswereld gaat in gesprek over internationalisering.