Onderwijs en diploma's Australië

Bekijk de Nederlandse waardering van diploma's uit Australië. Of download de pdf met uitgebreide informatie over het Australische onderwijs.

Uitgebreide beschrijving

Download de pdf met uitgebreide informatie over het onderwijssysteem van Australië.

Onderwijssysteem Australië‌ (381.5 kB)

Gangbare diploma's van Australië

Higher School Certificate/Queensland Certificate of Education/South Australian Certificate of Education/Qualifications Certificate or Tasmanian Certificate of Education/Victorian Certificate of Education/Western Australian Certificate of Education/ACT Year 12 Certificate/Northern Territory Certificate of Education

 • Nederlandse waardering: havo- of vwo-diploma (NLQF* 4/4+/EQF** 4).
 • Duur van de opleiding: 5 of 6 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, mits een goede TES (Tertiary Entrance Score) is behaald.

Diploma (Higher Professional Education)

 • Nederlandse waardering: 1 tot 2 jaar hoger beroepsonderwijs (NLQF 5/EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot de vervolgopleiding van de eerste cyclus binnen het hoger beroepsgericht onderwijs (Advanced Diploma).

Advanced Diploma (Higher Professional Education)

 • Nederlandse waardering: 1 tot 2 jaar hoger beroepsonderwijs (NLQF 5/EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsgericht onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot de universitaire bachelor, eventueel met vrijstellingen.

Bachelor (ordinary)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot vervolgopleidingen van de tweede cyclus binnen het hoger onderwijs (Honours year, Master of Graduate Diploma).

Bachelor (honours)

 • Nederlandse waardering: meestal een bachelorgraad in het wo, soms een bachelorgraad in het hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 1 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot de universitaire master of tot het promotietraject, indien een First of Second Class Honours graad is behaald.

Graduate Diploma

 • Nederlandse waardering: post-hbo-diploma (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 1 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsgericht onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot de universitaire master.

Master

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het wo of hbo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

Nuffic Congres 2019

19 november 2018
Deel jouw successen en ideeën met de hele onderwijssector!

Nuffic Congres 2019

10 oktober 2019 van 09:00 tot 17:00
Van Nelle fabriek, Rotterdam
De onderwijswereld gaat in gesprek over internationalisering.