Onderwijs en diploma's Aruba

Bekijk de Nederlandse waardering van diploma's uit Aruba. Of download een pdf met uitgebreide informatie over het Arubaanse onderwijs.

Download de pdf met uitgebreide informatie over het onderwijssysteem van Aruba:
Onderwijssysteem Aruba‌ (254.1 kB)

Gangbare diploma's van Aruba

Bekijk de Nederlandse waardering van de meest voorkomende diploma’s uit Aruba, de opleidingsduur, het soort onderwijs en de functie van de diploma’s.

MAVO-diploma

 • Nederlandse waardering: vmbo-t-diploma (NLQF* 2/EQF** 2).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot middelbare beroepsopleidingen.

MBO-diploma (EPB)

 • Nederlandse waardering: mbo-kwalificatieniveau 1 t/m 4 (NLQF 1-4/EQF 1-4).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: middelbaar beroepsgericht onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot vervolgopleidingen in het middelbaar beroepsgericht onderwijs (EPI).

MBO-diploma (EPI, niveau 4)

 • Nederlandse waardering: mbo-kwalificatieniveau 4 (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot vervolgopleidingen in het hoger onderwijs.

HAVO-diploma

 • Nederlandse waardering: havodiploma (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 5 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs.

VWO-diploma

 • Nederlandse waardering: vwo-diploma (NLQF 4+/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 6 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs.

Graad van Volledig Bevoegd Leerkracht (IPA)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo (lobo) (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot deeltijd nascholingscursussen in het hoger pedagogisch onderwijs.

Akte van bekwaamheid van de tweede graad tot het geven van voortgezet onderwijs (IPA)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo (lovo) (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot deeltijd nascholingscursussen in het hoger pedagogisch onderwijs.

Getuigschrift van het met goed gevolg afgelegd eindexamen bedrijfseconomie (Universiteit van Aruba)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.

Graad van bachelor in de rechten/Bachelor of Laws (Universiteit van Aruba)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: wetenschappelijk onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot de universitaire master (Master of Laws - LLM).

Bachelor of Science (B.Sc.) (Universiteit van Aruba)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot de universitaire master.

Master of Business Administration (Universiteit van Aruba)

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het hbo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.

Graad meester in de rechten/Master of Laws (LLM) (Universiteit van Aruba)

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: wetenschappelijk.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

Ben je een particulier of werk je voor een bedrijf?

Bekijk hoe je een diploma kunt laten waarderen.

Werk je bij een onderwijsinstelling?

Bekijk de mogelijkheden voor diplomawaarderingen voor onderwijsinstellingen.

‘Het gaat om de wil en het vertrouwen in elkaars onderwijsstelsels’

6 juli 2020
Met een diploma krijg je niet automatisch toegang tot een vervolgopleiding in het buitenland. Het kost vaak veel tijd en geld om een diploma erkend te krijgen en dat moet anders.

Hoe bewaak je de kwaliteit van onderwijs op een buitenlandse vestiging?

5 maart 2019
Steeds vaker verzorgen hogeronderwijsinstellingen programma’s in een ander land dan waar ze gevestigd zijn. Maar hoe bewaak je de kwaliteit van je onderwijs op afstand?