Onderwijs en diploma's Aruba

Bekijk de Nederlandse waardering van diploma's uit Aruba. Of download de pdf met uitgebreide informatie over het Arubaanse onderwijs.

Uitgebreide beschrijving

Download de pdf met uitgebreide informatie over het onderwijssysteem van Aruba.

Onderwijssysteem Aruba‌ (130.4 kB)

Gangbare diploma's van Aruba

Mavo-diploma

 • Nederlandse waardering: vmbo-t diploma (NLQF* 2/EQF** 2).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot middelbaar beroepsopleidingen.

Mbo-diploma (EPB)

 • Nederlandse waardering: mbo-kwalificatieniveau 1 t/ m 4 (NLQF 4/EQF 1 t/ m 4).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: middelbaar beroepsgericht onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot vervolgopleidingen in het middelbaar beroepsgericht onderwijs (EPI).

Mbo-diploma (EPI, niveau 4)

 • Nederlandse waardering: mbo-kwalificatieniveau 4 (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot vervolgopleidingen in het hoger onderwijs.

Havo-diploma

 • Nederlandse waardering: havo (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 5 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs.

Vwo-diploma

 • Nederlandse waardering: vwo (NLQF 4+/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 6 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs.

Graad van Volledig Bevoegd Leerkracht (IPA)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo (lobo) (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsgericht onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot deeltijd nascholingscursussen in het hoger pedagogisch onderwijs.

Akte van bekwaamheid van de tweede graad tot het geven van voortgezet onderwijs (IPA)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo (lovo) (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsgericht onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot deeltijd nascholingscursussen in het hoger pedagogisch onderwijs.

Getuigschrift van het met goed gevolg afgelegd eindexamen bedrijfseconomie (Universiteit van Aruba)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsgericht onderwijs.

Graad van bachelor in de rechten/Bachelor of Laws (Universiteit van Aruba)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: wetenschappelijk onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot de universitaire master (Master of Laws - LLM).

Bachelor of Science (B.Sc.) (Universiteit van Aruba)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot de universitaire master.

Master of Business Administration (Universiteit van Aruba)

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het hbo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.

Graad meester in de rechten/Master of Laws (LLM) (Universiteit van Aruba)

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: wetenschappelijk.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

60 jaar onderwijsvergelijking

10 december 2018
Elke dag werken 33 mensen bij Nuffic aan het waarderen van diploma’s van studenten en alumni vanuit de hele wereld. Dit jaar viert de afdeling onderwijsvergelijking haar 60e verjaardag.

Deense lof voor Nederlandse diplomawaardering

12 februari 2018
De erkenningsprocedures van Nuffic zijn snel en flexibel. Er is ook veel waardering voor onze grote inzet voor het verbeteren van erkenning in Europa.

Nuffic Congres 2019

10 oktober 2019 van 09:00 tot 17:00
Van Nelle fabriek, Rotterdam
De onderwijswereld gaat in gesprek over internationalisering.