Onderwijs en diploma's Albanië

Bekijk de Nederlandse waardering van diploma’s uit Albanië. Of download de pdf met uitgebreide informatie over het Albanese onderwijs.

Uitgebreide beschrijving

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Albanese onderwijssysteem.

Onderwijssysteem Albanië‌ (119.2 kB)

Gangbare diploma's van Albanië


Certifikatë të Kualifikimit Profesional (3 jaar)

 • Nederlandse waardering: havodiploma voor het algemeen vormende deel en mbo-diploma kwalificatieniveau 2, 3 of 4 voor het beroepsgerichte deel (NLQF* 2-4/EQF** 2-4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar (bij 2-jarige varianten geldt deze waardering niet).
 • Soort onderwijs: voortgezet algemeen vormend en beroepsgericht onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, na het met goed gevolg afleggen van het maturiteitsexamen (Diplomë e Maturës Shtetërore Professionale) .

Diplomë e Maturës Shtetërore (staatsmatura-diploma)

 • Nederlandse waardering: vwo-diploma (NLQF 4+/EQF 4)
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs.

Diploma e Maturës Shteteröre Profesionale (beroepsstaatsmatura-diploma)

 • Nederlandse waardering: vwo-diploma (NLQF 4+/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend en beroepsgericht voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs.

Diplomë Bachelor

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot masteropleidingen

Diplomë Master i Shkencave/Master i Arteve

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject,

Diplomë Master Profesional

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het hbo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 of 1,5 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht.
 • Functie van het diploma: toelating tot de arbeidsmarkt.

Diplomë e Nivelit të Parë (uitgereikt tot 2007-2008)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot de vervolgopleiding van de tweede cyclus binnen het hoger onderwijs (Diplomë e Nivelit të Dytë//Master Profesional/Integruar i Ciclit të Dytë).

Diplomë e Nivelit të Dvtë (uitgereikt aan studenten die uiterlijk in 2007-2008 gestart zijn)

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 of 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject, mits het diploma behaald is na een nominale studieduur van 2 jaar.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

60 jaar onderwijsvergelijking

10 december 2018
Elke dag werken 33 mensen bij Nuffic aan het waarderen van diploma’s van studenten en alumni vanuit de hele wereld. Dit jaar viert de afdeling onderwijsvergelijking haar 60e verjaardag.

Deense lof voor Nederlandse diplomawaardering

12 februari 2018
De erkenningsprocedures van Nuffic zijn snel en flexibel. Er is ook veel waardering voor onze grote inzet voor het verbeteren van erkenning in Europa.

Nuffic Congres 2019

10 oktober 2019 van 09:00 tot 17:00
Van Nelle fabriek, Rotterdam
De onderwijswereld gaat in gesprek over internationalisering.