Onderwijs en diploma's Albanië

meer over:
Bekijk de Nederlandse waardering van diploma’s uit Albanië. Of download de pdf met uitgebreide informatie over het Albanese onderwijs.

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Albanese onderwijssysteem:
Onderwijssysteem Albanië‌ (1.1 MB).

Gangbare diploma's van Albanië

Bekijk de Nederlandse waardering van de meest voorkomende diploma’s uit Albanië, de opleidingsduur, het soort onderwijs en de functie van deze diploma’s.

Certifikatë të Kualifikimit Profesional (3 jaar)

 • Nederlandse waardering: havodiploma voor het algemeen vormende deel en mbo-diploma kwalificatieniveau 2, 3 of 4 voor het beroepsgerichte deel (NLQF* 2-4/EQF** 2-4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar (bij 2-jarige varianten geldt deze waardering niet).
 • Soort onderwijs: voortgezet algemeen vormend en beroepsgericht onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, na het met goed gevolg afleggen van het maturiteitsexamen (Diplomë e Maturës Shtetërore Professionale) .

Diplomë e Maturës Shtetërore (staatsmatura-diploma)

 • Nederlandse waardering: vwo-diploma (NLQF 4+/EQF 4)
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs.

Diploma e Maturës Shteteröre Profesionale (beroepsstaatsmatura-diploma)

 • Nederlandse waardering: vwo-diploma (NLQF 4+/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend en beroepsgericht voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs.

Diplomë Bachelor

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot masteropleidingen

Diplomë Master i Shkencave/Master i Arteve

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject,

Diplomë Master Profesional

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het hbo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 of 1,5 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht.
 • Functie van het diploma: toelating tot de arbeidsmarkt.

Diplomë e Nivelit të Parë (uitgereikt tot 2007-2008)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot de vervolgopleiding van de tweede cyclus binnen het hoger onderwijs (Diplomë e Nivelit të Dytë//Master Profesional/Integruar i Ciclit të Dytë).

Diplomë e Nivelit të Dvtë (uitgereikt aan studenten die uiterlijk in 2007-2008 gestart zijn)

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 of 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject, mits het diploma behaald is na een nominale studieduur van 2 jaar.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

Ben je een particulier of werk je voor een bedrijf?

Bekijk hoe je een diploma kunt laten waarderen.

Werk je bij een onderwijsinstelling?

Bekijk de mogelijkheden voor diplomawaarderingen voor onderwijsinstellingen.

Handreiking 'Examinering in het buitenland' beschikbaar

17 juni 2019
De handreiking ‘Examinering in het buitenland’ maakt helder welke ruimte er voor mbo-opleidingen is om examinering in het buitenland te organiseren.

EfVET-conferentie 2019

23 oktober 2019 09:00 - 26 oktober 2019 18:00
Ponta Delgada
Jaarlijkse conferentie van het Europese netwerk van mbo-opleidingsinstellingen.