Met behulp van het netwerk en de EURAXESS website worden doctoraatsbeurzen, beschikbare banen en partnerschappen gepromoot om onderzoek op Europees niveau aan te moedigen. Nuffic is de coördinator voor het Nederlandse EURAXESS netwerk.

Het ledennetwerk bestaat uit organisaties die onderzoek uitvoeren, zoals universiteiten of onderzoekscentra. Lidmaatschap is gratis en je krijgt hiermee toegang tot een netwerk van 260 leden, verspreid over de deelnemende EU-landen. Daarnaast kun je als lid deelnemen aan trainingen en conferenties georganiseerd door EURAXESS en is er een mogelijkheid om financiering te krijgen voor activiteiten die relevant zijn voor de doelstellingen van EURAXESS.

Bezoek de Nederlandse EURAXESS website voor meer informatie.

Meer over