Cospa (Coordinating Office for Student Placement Abroad) stimuleert internationale stages en bewaakt de kwaliteit van internationale stages. Dit zijn een aantal activiteiten van Cospa:

 • in stand houden van een platform voor overleg en coördinatie;
 • publiceren van praktische en beleidsmatige publicaties;
 • afspraken maken met internationale organisaties voor Nederlandse stagiairs;
 • afspraken maken met de Nederlandse overheid voor buitenlandse stagiairs;
 • bewaken van de kwaliteit van internationale stages;
 • verbeteren van de juridische positie van stagiairs op internationaal niveau.

Medewerkers van (CROHO-erkende) hogeronderwijsinstellingen die betrokken zijn bij internationale stages, kunnen zich gratis abonneren op de Cospa-mailinglist.

Meld je aan voor de mailinglist

Stageovereenkomst

Buitenlandse studenten die voor hun Nederlandse opleiding stage lopen, moeten een standaardstageovereenkomst afsluiten met hun werkgever.

De werkgever hoeft voor de stagiair geen tewerkstellingsvergunning (TWV) aan te vragen. Wel moet hij een standaardstageovereenkomst kunnen tonen als Inspectie SZW hierom vraagt. Daarom moet er een kopie van de stageovereenkomst bewaard worden op de werkplek. Hetzelfde geldt voor een kopie van het paspoort van de stagiair.

Wij hebben de standaardstageovereenkomst ontwikkeld samen met onder meer de VSNU, de Vereniging Hogescholen en Inspectie SZW. Wij adviseren werkgevers dit standaarddocument te gebruiken, omdat het tot stand is gekomen in samenwerking met Inspectie SZW. De overeenkomst moet worden ondertekend door de stagiair, het stagebedrijf en de Nederlandse onderwijsinstelling.

Standard internship agreement for non-EU/EEA-students‌ (120,12 kB)

Lees meer informatie over de immigratie- en tewerkstellingsprocedures die gelden voor buitenlandse stagiairs.

Calamiteitenadvies

Wat als een student in de problemen raakt terwijl hij in het buitenland zit? Denk aan individuele incidenten, zoals bestolen worden, maar ook aan grootschalige politieke tumult of natuurrampen, zoals de Arabische Lente of de tsunami in Japan.

Overzicht belangrijke gegevens

Adviseer je studenten altijd om zowel digitaal als op papier een lijst bij zich te dragen met belangrijke informatie. Het kan gebeuren dat zij hun identiteitspapieren kwijtraken, laptop of mobiele telefoon verliezen of zich in een gebied bevinden waar (tijdelijk) geen internet is. De volgende voorbeeldgegevens zijn niet uitputtend:

 • kopieën van officiële documenten, zoals het paspoort;
 • telefoonnummers van contactpersonen bij hogeronderwijsinstelling en stageverlener, lokale ambassades of consulaten, verzekeraars en banken;
 • bloedgroep en andere medische gegevens.

Handige websites en applicaties

Verschillende organisaties in Nederland informeren en helpen Nederlanders die tijdens hun verblijf in het buitenland te maken krijgen met een calamiteit. Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste organisaties en handige informatie en applicaties tijdens een verblijf in het buitenland.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

De website van het ministerie van Buitenlandse Zaken bevat handige (basis)informatie indien zich een calamiteit voordoet in het buitenland, zoals ziekenhuisopname en overlijden.

Reisapp Buitenlandse Zaken

Deze app biedt onder andere actuele reisadviezen en de contactgegevens van alle Nederlandse ambassades in de wereld.

Noodgevallen in het buitenland

De website nederlandwereldwijd.nl bevat algemene adviezen over hoe te handelen in het geval van bepaalde noodgevallen, zoals een ziekenhuisopname of arrestatie.

SOS op reis (iPhone App)

De iPhone-applicatie SOS op reis geeft direct toegang tot alle relevante noodnummers, de eigen verzekeringsgegevens én de alarmnummers in ruim 200 landen.

www.sosinternational.nl/consumenten/sos-nummers-op-reis

Landeninformatie

Wij hebben een website voor studenten die zich voorbereiden op een studie of stage in het buitenland. Daar zijn onder andere contactgegevens te vinden van ambassades en consulaten van veel verschillende landen.

www.wilweg.nl/landen

Calamiteitenplan

Een calamiteitenplan bevat een duidelijke beschrijving van je rol en verantwoordelijkheden en belangrijke gegevens, zodat je snel en adequaat kunt handelen en het welzijn van de student kunt waarborgen.

Cospa Calamiteitenplatform

Het Cospa Calamiteitenplatform is een online platform waar calamiteitenmanagers van hogeronderwijsinstellingen kennis kunnen uitwisselen op het gebied van calamiteiten- en crisismanagement. Via het platform kun je informatie, ervaringen en documentatie uitwisselen met collega's bij andere instellingen.Als je lid wilt worden neem dan contact op met ons via het contactformulier.

Calamiteitenplan

Sommige hogeronderwijsinstellingen laten hun calamiteitenplan opstellen en testen door een externe partij die vaak ook wordt ingeschakeld bij calamiteiten. Veelgenoemde namen zijn het COT, Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement en CRION, het Centrum voor Crisisondersteuning.

Buitenlandregistratie

Het is belangrijk dat je een overzicht hebt van studenten in het buitenland en hun contactgegevens. Sommige instellingen verplichten studenten die naar het buitenland gaan om hun contactgegevens via hun website door te geven. De volgende gegevens zijn onder andere van belang:

 • de contactgegevens van: student, de ouders, partner, stageverlener in buitenland, stagebegeleider in Nederland, huisarts en tandarts;
 • bloedgroep, ziektes of aandoeningen en andere relevante medische gegevens;
 • de duur van het verblijf;
 • de terugkeerdatum.

Bekijk de buitenlandregistratie van studenten van Universiteit Twente en Avans Hogeschool.

Noodnummer

Studenten in het buitenland moeten weten op welk nummer hun hogeronderwijsinstelling te bereiken is. Je kunt deze taak bijvoorbeeld neerleggen bij het International Office. Je kunt ook een (24-uurs) helpdesk of internationaal noodnummer openen, eventueel via een externe partij.

Factsheet

Geef je studenten een factsheet met instructies, een noodnummer en een e-mailadres waarop zij je instelling, en eventueel de stagecoördinator, kunnen bereiken.Vul het factsheet desgewenst aan met adviezen, tips en websites, zoals www.wilweg.nl of Vakantie en reizen van de Rijksoverheid.

Presentaties Cospa-dag