Veel Bolognatools zijn inmiddels geïntegreerd in het Nederlands hoger onderwijs, zoals de bachelor-masterstructuur en ECTS credits als maat voor studiepunten.

De Bologna-experts

Het Nederlandse team van Bologna-experts geeft voorlichting en trainingen over het juiste gebruik van deze tools. De leden zijn door de koepelorganisaties VSNU en Vereniging Hogescholen voorgedragen.

 • Robert Wagenaar (Rijksuniversiteit Groningen)
 • Fred Jonker (Wageningen Universiteit)
 • Leonard van der Hout (Hogeschool van Amsterdam)
 • Els van der Werf (Hanzehogeschool Groningen)
 • Anke Thijsen (Saxion Hogescholen)
 • Inge Broekman (Universiteit Twente)
 • Guido van Leerzem (Tilburg University)
 • Anja Brandsma-Dieters (NHL Stenden Hogeschool)
 • Eltjo Bazen (Hogeschool Utrecht)
 • Bas Wegewijs (Nuffic)
 • Leon van der Neut (ISO)
 • Japer Kars Senior (LSVB)

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste Bolognatools.

Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)

Bijna alle Nederlandse hogeronderwijsinstellingen hebben het ECHE ondertekend. Ondertekening is een voorwaarde om deel te nemen aan Erasmus+. ECHE streeft naar gelijke toegang en mogelijkheden voor Europese studenten, erkenning van elders binnen Europa verworven kwalificaties en eerlijke cijferconversie.

European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)

De implementatie van het ECTS gaat verder dan het toekennen van credits. De ECTS Users’ Guide bevat naast richtlijnen links naar verschillende ondersteunende documenten.

 • De ECTS course catalogue is een actueel overzicht van opleidingen en relevante informatie op de websites van instellingen.
 • Het diplomasupplement (DS) wordt, samen met het getuigschrift en de cijferlijst, verstrekt aan studenten en maakt opleidingen internationaal herkenbaar. De Nederlandse Bologna-experts hebben een toelichting geschreven voor de specifieke context van het Nederlands hoger onderwijs en een toelichting specifiek gericht op joint en multiple degrees.
 • De learning outcomes beschrijven wat een student weet, begrijpt en kan toepassen na het afronden van een leerperiode. Ze staan vermeld in de course catalogue en op het DS.
 • Grading tables: de hogeronderwijsinstellingen lichten de nationale cijfersystematiek toe voor meer transparantie en begrip. De toelichting bestaat uit grading tables die inzicht geven in verschillende cijferculturen in cohorten, programma’s en faculteiten binnen een instelling en in cijferculturen tussen instituten en landen.

ECTS Users’ Guide 2015

Aanwijzingen voor het invullen van het diplomasupplement

Instructie diplomasupplement voor joint degrees en double/multiple degrees‌ (143,60 kB)