Nascholing voor vvto-leerkrachten en -coördinatoren

Wil je werken aan je didactiek, taalvaardigheid of competenties als vvto-leerkracht of coördinator? Volg dan een van deze cursussen.

Vvto-leerkrachten

Cambridge Certificate English Teaching - Primary (CELT-P)

In deze taalcursus voor gevorderden werk je in 9 online modules aan je eigen taalvaardigheid als leerkracht Engels. Aan bod komen onder andere de onderwerpen language awareness, developing listening and speaking skills en resources. In de modules is ook aandacht voor je eigen lespraktijk. Bovendien is er maandelijks een contactmoment en vinden er lesobservaties plaats. Instapniveau is ERK-niveau B2.

“De CELT-P is een fantastische cursus. Mocht er een vervolg- of een opfriscursus komen, dan ga ik die zeker volgen.” – Celeste Warmerdam, Basisschool Calluna

Introductiecursus vvto Engels

In deze basiscursus volg je gedurende 3 jaar 10 plenaire bijeenkomsten van 2 uur. Doel van de introductiecursus is om je te laten kennismaken met een effectieve les vvto Engels. De focus van de nascholing ligt op de didactiek van het (aan)leren van een vreemde taal en op het vullen van een ‘chatterbox’ met praktische activiteiten voor in de klas. De voertaal tijdens de cursus is Engels en het programma nodigt alle cursisten uit om zich op hun eigen niveau ook in het Engels uit te drukken.

“Wat Clair vertelt is geen theoretisch verhaal maar wat ze zelf in de praktijk brengt en wat anderen stimuleert om dit ook te doen.” – Anne de Vries, leerkracht CBS Het Stroomdal

Let’s Talk

 • Organisatie: EarlyBird
 • Contactpersoon: Pepijn Hoogendoorn
 • Meer informatie: www.earlybirdie.nl/letstalk
 • Deze cursus staat geregistreerd in het lerarenregister.

Deze cursus is bestemd voor leerkrachten en andere betrokkenen van basisscholen die met vvto Engels beginnen of zijn begonnen en aan hun Engelse spreekvaardigheid willen werken. Er is veel aandacht voor zelfvertrouwen, plezier en het verminderen van stress. Tijdens de 4 bijeenkomsten werk je aan opdrachten die op verschillende ERK-niveaus uitvoerbaar zijn, maar gemiddeld op niveau A2.

“Het was een heel praktische cursus, waarbij veel gesproken moest worden. De trainer is een heel prettig persoon en werkte met verschillende werkvormen.“ – Angeline van Velzen, leerkracht de Rank

Classroom English

Cursus voor leerkrachten die met vvto Engels beginnen. In 10 bijeenkomsten van 1,5 uur werk je aan Engelse taalvaardigheid, classroom English en de vakdidactiek van het leren van een (vreemde) taal. Naast de bijeenkomsten krijg je huiswerk om het geleerde in de praktijk toe te passen.

“Deze cursus moet gevolgd worden om de Engelse lessen te kunnen geven. Zeer nuttig en op de praktijk gericht.” – I. Jansen, adjunct-directeur OBS Bohemen Kijkduin

Engels in het basisonderwijs

In deze cursus staan eigen vaardigheid en didactische vaardigheden centraal. De eigen vaardigheid richt zich op woordenschat en grammatica, voor het spreken van Engels in de les. De didactische vaardigheden richten zich op het aanbieden van breed inzetbare, speelse didactische werkvormen, om de taalvaardigheid van leerlingen te helpen ontwikkelen.

“Erg veel geleerd, goede persoonlijke begeleiding en prettige sfeer. Jammer dat het afgelopen is.” – Hanneke Fritz, leerkracht OBS Lucas van Leyden

Specialist vroeg vreemdetalenonderwijs Engels

 • Organisatie: Hogeschool Utrecht, Faculteit Educatie
 • Contactpersoon: Rob Gertsen
 • Meer informatie: www.vvto-engels.hu.nl
 • Dit is geen cursus, maar een opleiding.
 • Deze opleiding staat geregistreerd in het lerarenregister.

Deze opleiding is voor leraren die Specialist vroeg vreemdetalenonderwijs Engels willen worden. Tijdens het opleidingstraject leer je hoe je op je school CLIL (Content and Language Integrated Learning) kunt initiëren en innoveren. En hoe je je collega’s en schoolleiding kunt helpen om vroeg vreemdetalenonderwijs Engels te integreren in de Nederlandstalige onderwijsactiviteiten.

“Door de diversiteit aan onderwerpen heeft het mij echt tot 'specialist' gemaakt.” – Marijke Veenstra, leerkracht CBS Koningin Wilhelmina

Getting Started with English

Getting Started with English is een curriculum om de kwaliteit van en het plezier in het Engels in het onderwijs te vergroten. Het combineert praktische didactiekworkshops, zoals Everyday English, Games & Goals, Using English Storybooks in the Classroom en How to Design English Lessons met cursussen Spoken English for Primary Teachers. Daarin werk je op een laagdrempelige manier aan je eigen spreekvaardigheid en spreekvertrouwen.

Er is ook onderwijskundige ondersteuning voor de schoolleiding, teams en individuele leerkrachten. De onderdelen van het curriculum zijn flexibel inzetbaar. Ze zijn geschikt voor leerkrachten en scholen die net beginnen met Engels, maar ook voor doorlopende professionalisering en kwaliteitsverbetering.

“De cursus was compleet op maat, mede door goede voorgesprekken en de flexibele opstelling van Anneke. De lessen werden bovendien adaptief gegeven voor onder-, midden- en bovenbouwleerlingen.” – Corine Schaap, BS De Regenboog

Engels leren is Engels doen 1 (ELIED1)

Deze basiscursus voor teams is een combinatie van didactiek en toegepaste taalvaardigheid. Je kunt het los volgen of gebruiken als eerste stap naar het keurmerk TalenT. Door opdrachten meteen in je eigen onderwijspraktijk uit te proberen, krijg je feedback en ontwikkel je ideeën en lessen voor je eigen groep. De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2,5 uur.

“Klaas Hoorn maakt iedereen enthousiast en daagt uit.” – E. Blankman-Averink, directeur de Fontein

Engels leren is Engels doen 2 (ELIED2)

Deze vervolgcursus voor teams kun je los volgen of gebruiken als de 2e stap naar het keurmerk TalenT. De cursus versterkt de kwaliteit van het Engels op de basisschool. Je weet hoe en in welke groep je kunt starten met het geven van (onderdelen) van vakken in het Engels en hoe je CLIL (Content and Language Integrated Learning) kunt implementeren in een doorlopende leerlijn van groep 1 tot en met 8. De cursus wordt in het Engels gegeven en bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2,5 uur.

“Het was een duidelijke cursus, met een prettige opbouw. Ik heb veel geleerd, naast hoe je een goede Engelse les geeft. Na afloop kun je een Engelse les in een methode beter beoordelen.” – Babette van Leeuwen, directeur obs Telders

Primary Classroom English

Deze intensieve cursus is ontworpen voor basisschoolleerkrachten die (een deel van) hun lessen in het Engels geven. Het is een op maat gemaakt programma waarin de duur van de cursus in overleg vastgesteld wordt. Je verbetert je taalvaardigheid (instapniveau B1), leert classroom English en krijgt de didactiek aangeboden om deze vaardigheden toe te passen.

“Fijne training op maat, fijne en duidelijke docent die goed aansluit op de situatie.” – Fieke van den Heuvel, teamleider onderwijs Kindcentrum Theresia

Spelen met Engels

 • Organisatie: Spelen met Engels
 • Contactpersoon: Lauren Salomons
 • Meer informatie: www.spelenmetengels.nl
 • Deze cursus staat geregistreerd in het lerarenregister.

In minimaal 4 dagdelen van 3 uur leer je de didactiek van het geven van Engelse les in het basisonderwijs. Hierbij staat communicatief, spelenderwijs en gedifferentieerd lesgeven centraal. De dagdelen zijn verspreid over een half schooljaar, zodat je het geleerde direct kunt toepassen in de praktijk.

Na de training ben je in staat om een les of lessenreeks Engels voor te bereiden en uit te voeren. Je zult met zelfvertrouwen en plezier Engels geven en kunt buiten de methode om een goede Engelse les bedenken.

“Lauren luisterde vooraf goed naar de hulpvraag van de school en speelde daar goed op in. Ze geeft enthousiast les en is bereid om te helpen, ook buiten de workshops om. De lesideeën die we kregen zijn goed in de praktijk te gebruiken.” – Chantal Slager, groepsleerkracht en vvto-coördinator Engels, De Bloeiende Betuwe

An Integrated English Language Course

Het belangrijkste doel van deze cursus is het vergroten van zelfvertrouwen en eigen vaardigheden in het Engels. Daarnaast breid je je repertoire en vakdidactische competenties uit. Ideeën over taalverwerving zijn ingebed in oefenactiviteiten en activiteiten die je ook in de klas kunt inzetten. De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten van 2 uur, met daarnaast 2 uur huiswerk.

“De trainster was erg enthousiast en heeft gedurende alle lessen alleen Engels gesproken waardoor het team ook werd aangemoedigd om alleen Engels te spreken.” – Diana Brouwer, directeur OBS Het Palet

Ontbreekt je cursus in dit overzicht?

Meld je cursus voor vvto-leerkrachten aan

Vvto-coördinatoren

Vvto-coördinator

In deze Nederlandstalige cursus werk je in 6 bijeenkomsten van 2 uur aan de verschillende rollen die een vvto-coördinator heeft: die van vraagbaak, kwaliteitsbewaker en begeleider. De cursus is bedoeld voor (toekomstige) vvto-coördinatoren met enige ervaring met vroeg vreemdetalenonderwijs Engels en een goede beheersing van de Engelse taal. Naast de bijeenkomsten besteed je ongeveer 16 uur aan aanvullende opdrachten.

“Door deze cursus leer je wat belangrijk is voor jou en jouw school op het gebied van vvto. Het brengt je stap voor stap naar een eindplan voor het Engels op jouw school.” – Laura Bruinink, vakleerkracht Engels OBS de Klinker

Opleiding coördinator vvto

In deze opleiding werk je in 6 bijeenkomsten van 2 uur aan de competenties van de vvto-coördinator. Naast deze bijeenkomst ga je op je eigen school meteen aan de slag met de input uit de bijeenkomsten. Je praat over en oefent met de vvto-problematiek die op elke school anders is. Daarnaast is er veel aandacht voor het ontwikkelen van vvto-beleid en het schrijven van een vvto-beleidsplan.

Coördinator Engels

Deze cursus is bedoeld voor schoolleiders en/of leraren die een coördinerende rol (gaan) spelen bij vvto en meertaligheid op hun school. En voor leraren die al taalcoördinator zijn. Je verwerft en deelt expertise om zo je taak als coördinator Engels vorm te kunnen geven. Je bent in staat beleid te ontwikkelen voor meertaligheid en Engels (van Eibo tot vvto en CLIL).

Ook kun je je collega’s informeren en coachen bij het implementeren van een doorgaande leerlijn Engels van groep 1 tot en met 8. De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten en 1 terugkombijeenkomst van 2,5 uur.

“Het was een prettige cursusleider, heel enthousiast en open. Ik heb zeker voldoende geleerd!” – Mieke Pelzer, groepsleerkracht Het Erf

Ontbreekt je cursus in dit overzicht?

Meld je cursus voor vvto-coördinatoren aan

Nascholing in het buitenland

Je kunt ook in het buitenland een nascholingscursus volgen. In Groot-Brittannië zijn er voldoende mogelijkheden. Kijk bijvoorbeeld eens op de websites van de volgende aanbieders:

Bell

Eastbourne School of English

Global Language Immersion Centre (GLIC)

Hilderstone College

International House London

Merganser Consulting Ltd

Norwich Institute for Language Education (NILE)

Pilgrims

St George International Ltd

Study Globe

University of Chichester

Gerelateerd

IPV-subsidie

Als je je kennis van internationalisering wilt vergroten, kun je daar subsidie voor krijgen. De IPV-regeling (Internationalisering Po en Vo) kun je op verschillende manieren gebruiken.

Erasmus+

Erasmus+ is the EU programme for Education, Training, Youth and Sport.

Statement van Nuffic over coronavirus

13 maart 2020
Bericht van directeur Freddy Weima over het coronavirus.

Ouderbijdrage nu echt vrijwillig

18 december 2019
Leerlingen kunnen niet langer geweerd worden van activiteiten als schoolreisjes als ouders de vrijwillige bijdrage niet betalen.

Conferentie: 'Taal en wereldburgerschap in het basisonderwijs? Yes, ja bitte, oui!'

11 september 2020 09:00 - 16:30
De ReeHorst, Ede
Wil je beginnen met wereldburgerschap, vvto of uitwisselen? Of ben je toe aan de volgende stap? Kom dan naar dé conferentie over internationalisering in het primair onderwijs.