Minder en beter toetsen: hoe doe je dat?

meer over:
Steeds meer scholen willen minder toetsen en meer formatief evalueren. Maar hoe doe je dat in de praktijk?
Combinatie logo's Linq - TTO - Global Citizen Network

Wat blijf je toetsen om het niveau van je leerlingen vast te kunnen stellen en hoe zorg je dat ze gemotiveerd blijven met minder of helemaal geen cijfers?

Het doel van vreemdetalenonderwijs is dat leerlingen leren communiceren in een vreemde taal. De leerdoelen zijn dus communicatief van aard. Om coherentie (alignment) te creëren tussen leerdoelen, leeractiviteiten en toetsing is het dus belangrijk dat vooral communicatief getoetst wordt.

In het kader van haar promotieonderzoek naar communicatieve toetsing binnen het vreemdetalenonderwijs bracht Charline Rouffet in een eerste studie de mate, de wijze en het effect van toetsing op A2-niveau in MVT-lessen in kaart.

Deze workshop bestaat uit een korte presentatie van de resultaten van deze studie, gevolgd door een discussie over de criteria voor en uitvoerbaarheid van communicatieve toetsen in de praktijk. Ook bespreken we op welke manier formatieve evaluatie een communicatieve toetslijn kan versterken.

Praktische informatie

Spreker: Charline Rouffet, Hogeschool Utrecht/Universiteit Utrecht
Thema: Taal
Werkvorm: Workshop
Doelgroep: vmbo, havo, vwo
Niveau: beginner

Dit is workshop B1 van de Conferentie Taal en Wereldburgerschap in het vo. Bekijk alle workshops.

Ouderbijdrage nu echt vrijwillig

18 december 2019
Leerlingen kunnen niet langer geweerd worden van activiteiten als schoolreisjes als ouders de vrijwillige bijdrage niet betalen.

Engels in het basisonderwijs is op niveau

8 november 2019
Basisschoolleerlingen in ons land hebben het Engels al aardig onder de knie voordat ze naar het voorgezet onderwijs gaan. Twee derde van hen spreekt minimaal op beginnersniveau en meer dan een kwart van hen leest al Engels op B1-niveau.

Inspiratiemiddag Duits

18 maart 2020 12:15 - 16:00
Graafschap college, Doetinchem
Ben je docent of coördinator werkzaam in het (v)mbo? En kom je direct of indirect in contact met de Duitse taal? Kom dan naar de inspiratiemiddag Duits.