Minder en beter toetsen: hoe doe je dat?

meer over:
Steeds meer scholen willen minder toetsen en meer formatief evalueren. Maar hoe doe je dat in de praktijk?
Combinatie logo's Linq - TTO - Global Citizen Network

Wat blijf je toetsen om het niveau van je leerlingen vast te kunnen stellen en hoe zorg je dat ze gemotiveerd blijven met minder of helemaal geen cijfers?

Het doel van vreemdetalenonderwijs is dat leerlingen leren communiceren in een vreemde taal. De leerdoelen zijn dus communicatief van aard. Om coherentie (alignment) te creëren tussen leerdoelen, leeractiviteiten en toetsing is het dus belangrijk dat vooral communicatief getoetst wordt.

In het kader van haar promotieonderzoek naar communicatieve toetsing binnen het vreemdetalenonderwijs bracht Charline Rouffet in een eerste studie de mate, de wijze en het effect van toetsing op A2-niveau in MVT-lessen in kaart.

Deze workshop bestaat uit een korte presentatie van de resultaten van deze studie, gevolgd door een discussie over de criteria voor en uitvoerbaarheid van communicatieve toetsen in de praktijk. Ook bespreken we op welke manier formatieve evaluatie een communicatieve toetslijn kan versterken.

Praktische informatie

Spreker: Charline Rouffet, Hogeschool Utrecht/Universiteit Utrecht
Thema: Taal
Werkvorm: Workshop
Doelgroep: vmbo, havo, vwo
Niveau: beginner

Dit is workshop B1 van de Conferentie Taal en Wereldburgerschap in het vo. Bekijk alle workshops.

Er schuilt een hele wereld achter taal

16 september 2019
Waarom leren we een vreemde taal? Zo kun je je beter redden in het buitenland en bij contact met internationale handelspartners. Maar taal is meer dan functioneel communiceren alleen. Daar zou in ons onderwijs meer aandacht voor moeten zijn, vindt Anna Kaal, docentopleider en onderzoeker aan de VU.

Reactie Nuffic op het interdepartementaal beleidsonderzoek internationalisering

9 september 2019
Nuffic is blij met de bevestiging van de grote waarde die het kabinet aan internationalisering toekent voor het onderwijs, wetenschap, samenleving, economie en arbeidsmarkt.

LinQ-startbijeenkomst

19 september 2019 10:00 - 19 september 2019 15:30
Aristo, Utrecht
Ben je docent Frans of Duits en heb je je sectie ingeschreven voor het LinQ-netwerk? De startbijeenkomst is het begin van je 1e jaar als LinQ-school.