Manager Bedrijfsvoering

meer over:
De manager Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de interne dienstverlenende processen en de organisatievernieuwing.

Nuffic is de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs. Van primair en voortgezet onderwijs tot beroepsgericht en hoger onderwijs en onderzoek. Het is de ambitie van Nuffic dat iedere leerling en student internationale ervaring op doet. Want waar werelden samenkomen, ontstaan de mooiste dingen. Vanuit het hoofdkantoor in Den Haag en elf kantoren wereldwijd worden mensen, talen en culturen samengebracht. Nuffic moedigt daarbij iedereen aan om eigen grenzen te verleggen.

Samen met nationale en internationale partners zet Nuffic zich in voor de ontwikkeling van leerlingen en studenten, en voor de groei van docenten, professionals en organisaties. Hiermee wordt Nederland als toonaangevend kennisland op de kaart gezet.

Organisatie

Nuffic is het expertise- en dienstencentrum voor internationalisering in het onderwijs. Nuffic beheert voor externe opdrachtgevers grote investerings- en innovatieprogramma’s in het onderwijs en wordt geleid door een Directeur-Bestuurder. De Directeur-Bestuurder leidt een Managementteam.

Stichting Nuffic heeft circa 275 fte in dienst en kent een cashflow van circa € 175 miljoen. Nuffic wordt gefinancierd door externe opdrachtgevers, de ministeries van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en Buitenlandse Zaken en de Europese Commissie. Momenteel is Nuffic in gesprek met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de toekomstige governance-relatie. Nadere informatie over de stand van zaken hiervan is hier terug te lezen.

Nuffic kent een strikte scheiding van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen (intern) toezicht en directie. Dat zorgt er mede voor dat het samenspel tussen bestuur en toezichthouders effectief en efficiënt verloopt. De Raad van Toezicht van Nuffic bestaat uit een voorzitter en vijf leden.

Manager Bedrijfsvoering

De Manager Bedrijfsvoering is lid van het Managementteam en verantwoordelijk voor de interne dienstverlenende processen. De Manager Bedrijfsvoering is lid van het Managementteam en verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en heeft in hoofdlijnen de volgende taken:

 • Is verantwoordelijk voor de interne dienstverlenende processen en – in MT-verband – de organisatievernieuwing.
 • Onderhandelt met opdrachtgevers en ministeries over contracten, resultaten en middelen.
 • Is verantwoordelijk voor de ondersteunende processen (Financiën, Juridische Zaken en Inkoop, HRM en ICT) en daarmee voor circa 70 medewerkers.
 • Verantwoordelijk voor audits voor de 10 internationale kantoren van Nuffic.
 • Onderhoudt contacten met externe opdrachtgevers en stakeholders.
 • Is verantwoordelijk voor de inrichting van het besturingsmodel (integraal management, verantwoordelijkheden lager in de organisatie en professional centraal).
 • Is gesprekspartner van de Raad van Toezicht, Auditcommissie, Ondernemingsraad, opdrachtgevers, ministeries en de accountant.

De huidige functionaris heeft een andere functie buiten Nuffic geaccepteerd waardoor een vacature ontstaat voor een Manager Bedrijfsvoering.

De kandidaat

Aan de gezochte kandidaat worden onder meer de volgende functie-eisen gesteld:

 • Academisch werk- en denkniveau. Bij voorkeur een afgeronde Bedrijfseconomische studie.
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met de verschillende onderdelen van de portefeuille en nadrukkelijk en in die volgorde de thema’s: financiën, organisatieontwikkeling en digitalisering.
 • Senioriteit in het leidinggeven aan beleidsrijke organisatieonderdelen met een strategische relevantie. Relevante werkervaring als leidinggevende aan professionals op een coachende en verbindende wijze.
 • Aantoonbare ervaring in en behaalde resultaten met de brede portefeuille van de Bedrijfsvoering in het publieke domein. Ervaring met de financiële processen van de Rijksoverheid is een pré.
 • Inzicht in en ervaring met integraal management en de daarvoor benodigde expertise.
 • Strategisch inzicht. Functioneert op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Schakelt makkelijk van visie tot en met operatie en weer terug.
 • In staat voor Nuffic relevante (externe) ontwikkelingen te signaleren en integraal te benaderen. Heeft daartoe een netwerk op strategisch-tactisch niveau op het terrein van Bedrijfsvoering met relevantie voor de doelstellingen van Nuffic.
 • Resultaatgericht met oog voor het proces én haalbaarheid.
 • Zoekt én houdt verbinding met mens en organisatie, zowel binnen als buiten Nuffic.

Qua persoonlijkheid wordt gezocht naar een dienend leider die zich herkent in onderstaand profiel:

 • Gezaghebbend. Beschikt over strategisch vermogen, is resultaatgericht en heeft executiekracht.
 • Is van nature verbindend, zowel intern als extern.
 • Is organisatiesensitief, ontwikkelingsgericht en een teamspeler.
 • Is een transformationeel leider: levert inspiratie en motivatie, oprechte betrokkenheid en stimuleert tot prestaties, innovatie en een lerende cultuur.
 • Is in staat verschillende rollen te nemen passend bij de opgave, omgeving en context: sparringpartner, (inhoudelijk) adviseur en leidinggevende.
 • Geeft ruimte en vertrouwen. Acteert open en transparant.
 • Is kritisch op het eigen functioneren en in staat feedback en (professionele) reflectie te organiseren.
 • Kan voorbij de eigen portefeuille kijken. Is nieuwsgierig, inventief en ondernemend.
 • Goed ontwikkeld analytisch en conceptueel vermogen.
 • In het bezit van goede communicatieve en sociale vaardigheden. Van nature vertrouwenwekkend. Heeft humor en kan luisteren.

De procedure

De procedure wordt begeleid door Chasse Executive Search. De gesprekken met achtereenvolgens Chasse Executive Search en de Selectiecommissie vinden plaats in september 2019. Indiensttreding bij voorkeur per 1 november 2019.

Uitgebreid functieprofiel en aanmelding

Geïnteresseerde kandidaten dienen zich rechtstreeks te melden bij Chasse Executive Search. Deadline voor kandidaatstelling is vrijdag 23 augustus 2019 voor 12.00 uur.

Een uitgebreid profiel met nadere informatie over de positie en de procedure is beschikbaar via Chasse Executive Search: (070) 345 11 14 of info@chassesearch.nl

Meer informatie

Ferdi de Lange, Partner

Chasse Executive Search

070 345 11 14